Курс по английски език ниво „Speaking Cambridge advanced“

40 часа

4 часа на занятие – от 10:30 до 14:30 ч.

10 лв. на час.

С. Пехливанова s_pehlivanova@gpaeburgas.org тел. 0879602474