Нива  C1, CAE, IELTS .

Курсът ще се провежда съботните дни, 90 учебни часа.

1 ден седмично

3 учебни часа

10 лв. на час

Росица Найденова  тел. 0887701217