Във връзка със сключено споразумение между Община Бургас и Институт „Конфуций“ към Великотърновски университет, Английска Езикова Гимназия  „Гео Милев“ обявява стартирането на безплатен курс по китайски език за ученици – начално и напреднало ниво, за учебната 2018/2019 година. Обучението се извършва изцяло на английски език от китайски преподавател – студент-доброволец, в групи, в извънкласни часове според предварително съгласуван и изготвен график.

Занятията ще се провеждат в „creative room“. Bторник от 13:30 ч. за напреднали  и сряда от 13:30 ч. за начинаещи.