Курсът ще се състои през понеделниците на 2018/2019 учебна година, преди или след учебните занятия.

2 учебни часа на занятие.

40 учебни часа

8 лв. на учебен час

Общо 320 лв.

Тодорка Лазарова тел.  0884844302