Директор:

Жаклин Михран Мутафян-Нейчева

Земестник-директор, учебна дейност:

Павлина Маринова Градишка

Педагогически съветник:

Румяна         Стефанова   Костова

Английски език:

Зорница Иванова Хараламбиева
Красимира Лазарова Митева
Дарина Иванова Пехливанова
Филка Темелкова Калабалъкова
Росица Русева Найденова
Янита Динкова Николова
Диана Николова Коларова
Марияна Динкова Терзиева
Катерина Пенчева Атанасова
Елена Вълкова Дулкарова
Зорница Миткова Василева
Тодорка Богданова Кирязова
Мария Иванова  Климентова
Иво Иванов Иванов
Татяна Антонова Шурелова

 

Български език и литература:

Ася Иванова Хаджирачева
Костадинка Йорданова Недялкова-Цанева
Мариана Георгиева Ведричкова
Даниела Георгиева Денева
Тодорка Георгиева Лазарова-Мавродиева
Красимир Иванов Иванов

 

Руски език:

Олга Ивановна Тиманова

 

Немски език:

Ангелина Никова Ангелова-Господинова
Тонка Димитрова Тодорова
Надежда Вълчева Апостолова

 

Информатика и информационни технологии:

Даниела Валериева Василева

 

История и цивилизация:

Веселин Гецов Гръцманов
Милена Димитрова Андрешева
Милена Димова Платникова

 

География и икономика:

Маринета Иванова Дежева
Нина Желязкова Георгиева

 

Обществени науки:

Надежда Кръстева Петкова
Христо Симеонов Симеонов

 

Биология и здравно образование:

Цанка Крумова Николова
Даниела Бориславова Стоянова

 

Физика и астрономия:

Венета Христова Манева
Елена Андреева Каръмчева

 

Химия и опазване на околната среда:

Галя Иванова Маринова
Маргарита Славова Ангелова

 

Музика:

Илияна Иванова Чернаева

 

Изобразително изкуство:

Златка Атанасова Коева

 

Физическа култура и спорт:

Гергана Сашева Стоянова
Мирослав Атанасов Стаматов
Росица Раданова Гъчева
Красимир Банов Банов