За първи път в АЕГ „Гео Милев“ на учениците се предоставя възможност да придобият бизнес компетенции по иновативната система за обучение на Джуниър Ачийвмънт България. JA Bulgaria е член на JA Worldwide и на JA Europe и партньор на Министерството на образованието и науката. В рамките на програма „Учебна компания“ учениците се научават как да осъществят своята идея за бизнес в реално предприятие. Макар УК да са симулация, те се учредяват и работят като всяка действителна фирма.

За училищата JA България осигурява учебни материали (програми по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа, одобрени учебници по технологии и предприемачество), обучение по акредитирани програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, методическа подкрепа на мрежата от партньорски училища, състезания, конкурси и обучения за ученици. JA дава възможност за участие на УК на регионални, национални и международни състезания, научни конференции, в конкурса „Брандико“ (свързан със закрилата на интелектуалната собственост и на търговската марка), в Младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“, който е финал за учебната година на програмите “JA StartUP” и „Учебна компания” на JA. Програмата на JA България е призната от Европейската комисия през 2006 г. за най-добрата практика в обучението на млади хора по предприемачество.

През новата учебна година темата, по която ще се работи, е значима и включва два компонента:  стратегическо планиране и управление на суровините като ресурс и кръгова икономика. В АЕГ „Гео Милев“ ще бъде създадена учебна компания с профил „Суровини и кръгова икономика“, но (при интерес и желание на учениците) може да се учредят и други УК, които да развиват различна дейност. Целта е учениците от нашата гимназия да придобият практически предприемачески опит, като изучат основата на пазарното стопанство и как работят фирмите. В резултат ще организират своя действаща учебна компания, ще могат да участват в състезания, изложения и други форуми. Ще имат възможност за придобиване на  международен сертификат по предприемачество. Сертификатът за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills Pass – ESP) се получава след полагане на онлайн изпит. Процесът на обучението по предприемачество в УК може да се представи в следните етапи: учениците, под ръководството на учителя консултант, учредяват учебна компания на Джуниър Ачийвмънт, набират капитал, разработват бизнес, управляват го, произвеждат продукт, извършват продажби, участват в регионалното състезание (а ако се класират, се явяват на следващите кръгове) и накрая ликвидират учебната фирма.

Обучението по мениджмънт, едногодишният предприемачески опит, осъществявайки собствената си бизнес идея от първата стъпка (сформиране на екип) до действаща компания с реален продукт и продажби, ще развият у учениците бизнес и финансова грамотност, умения за работа в екип и ще усъвършенстват способностите им за използването на новите технологии в учебния процес и в работата на УК.

Като част от програмата „Квалификация“ на МОН Джуниър Ачийвмънт България провежда обучения по предприемачество за учители консултанти на УК. От учебната 2019/2020 година в АЕГ „Гео Милев“ имаме успешно приключил обучението си  учител консултант по квалификационната програма „Учебна компания“ на JA, който организира Клуб „Учебна компания – предприемачество“. Заниманията на клуба ще започнат на 08.10.2019 (вторник) и ще се провеждат при следния график: първа смяна – в сряда от 13:15 до 14:45 часа; втора смяна – във вторник от 11:55 до 13:25 часа.

Подробна информация за програма „Учебна компания“ на JA: https://www.jabulgaria.org/

За записване: Костадинка Недялкова, стая 223 на втория етаж