Обучението по корейски език ще започне в петък, 11.10.2019г. Групата за начинаещи ще провежда занимания от 11.30 до 12.45ч. в стая 324 в АЕГ. Напредналите са сборна група от 19.30ч. в ОУ” Ал.Г.Коджакафалията”. През ноември- начинаещите са от 13.15ч. в 324, а напредналите са отново ог 19.30ч.  в ОУ” Ал.Г.Коджакафалията”.