Среща с преводач

Членове на литературното общество

rstoyanov-300x180

проведоха среща с известния преводач Румен Стоянов, който представи
своята книга „Чака ме светът“.В нея са събрани материали, представящи
творчеството на Никола Вапцаров в испано- и португалоезичните
страни.Призивът на автора към младите преводачи в нашата гимназия бе да
превеждат повече български произведения на английски език.