„ВОДАТА—ИЗВОР НА ЖИВОТ“

Приключи престижният национален конкурс „Водата–—извор на живот“.Резултатите бяха отчетени на 22 март—Световен ден на водата.Отново нашата гимназия  бе достойно представена чрез постиженията на талантливите ни ученици,организирани от Литературното общество,които заеха призови места в различните  художествени категории:

Анна Стоянова/ХI г кл./–ТРЕТО място в раздел“Поезия“

Анна Кирова /ХII г кл./–ПООЩРИТЕЛНА награда в раздел“Проза“