Среща с бургаски актьори

За пореден път Литературното общество с ръководител Дора Лазарова организира среща с артисти от ДТ“Адриана Будевска“. Наши ученици посетиха постановката на Десислава Шпатова по повестта „Гераците“ от Елин Пелин с участието на талантливия актьор Рашко Младенов.

Участието на  артистите Златко Ангелов, Иван Григоров, Тихомир Благоев, Никола Парашкевов, Невена Цанева, Ива Трифонова, Никол Карабинова, Радинела Неделчева, Виктория Димитрова и Мартин Желязков създаде непосредствената атмосфера на срещата. Възпитаниците на гимназията споделиха своето мнение за съвременния прочит  на тази класическа творба, разкриваща вечните проблеми на живота.