Любов,мечти,омраза
Сбиват се в мен.
С коя от тях да започне утрешният ден?
С любов към кого?
Омраза към кой?
мечти-за какво?
Толкова чувства таят се в мен,
но избирам с усмивка
да започна утрешният ден.