При всеки дъх поет усещам как
историята на следващия ден
се пише най-спонтанно, пак и пак,
родена в нищото, или родена в мен,
докосната от приказна феерия
или, усещам, от пронизващ лед,
и въздухът как цяла е поезия,
а всеки дъх оказва се… поет.