Фактите говорят, боговете и те,

разбира света, а е още дете,

чете, плете мисли и заключения,

не иска все то да бъде подчинения.

Мнения много – истината една е,

слуша, говори, може и знае ,

да, така е, опита също ключов е,

думи незачетени, защото е дете.

Психоза, синдром, цитати на Платон,

смята херцове, волтове, ом.

Философия, поезия, катарзис, смут

бори се за право докрай като Брут.

Знае, че значим е, но и заличим,

страхопочитание над човек с висок чин.

Тъпчем на едно място, после на друго,

променя чрез цитати – Викор Юго.