Любовта е прекрасно чуство, което те убива всеки ден.
Любовта е горчиво-вкусно усещане за мен.
Любовта е куб милиони дребни, но важни неща.
Любовта е мъничко цвете, подарено- ей така.
Любовта е чуство което свива ти сърцето,
оставате без разум и отнема реалността.

Й.Л