НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС “НЕПОЗНАТИ УЛИЦИ 2017
за ученици от VII – XII клас
сайт: mary.gpaeburgas.org
За контакти:
Директор ПГПАЕ”Гео Милев” Милена Андонова
Технически въпроси към unfamiliar_streets@gpaeburgas.org

Настоящият регламент урежда правилата за организиране и провеждане на VI Национален поетичен конкурс “НЕПОЗНАТИ УЛИЦИ“ 2017.

1. Общи положения:

1.1. Конкурсът се провежда в периода 1-31 октомври 2017 година. Всеки участник има право да участва с една регистрация.

1.2. За участие се допускат всички ученици от VII до XII клас.

1.3. Всеки участник се регистрира на сайта на конкурса и публикува в панела Post лично написани от него три стихотворения на свободна тема, като за всяко избира категорията на съответната година и клас (2017: клас 7-9 или 2017: клас 10-12), а за предпочитаното едно от тях добавя да бъде и в категория „2017: Предпочитани“.

1.4. Класирането се извършва от комисия в състав Мария Мутафчиева, Румяна Емануилиду – журналист и издател, главен редактор на бургаския вестник „Черноморски фар“, Милена Андонова – директор на ПГПАЕ “Гео Милев” Бургас с консултант Тодорка Лазарова – ръководител на Литературното общество в гимназията.

1.5. Определят се Първо, Второ, Трето място и поощрителни награди.

1.5. Информация за резултатите от класирането се публикува на сайта на състезанието в срок до 12.11.2017.

1.6. Награждаването на отличените е в Бургас. Наградите на отличените участници, които няма да могат да присъстват ще бъдат изпратени в училищата им.

1.7. След приключване на състезанието стиховете ще бъдат публикувани на сайта.

2. Регистрация:

2.1. Учениците се регистрират в сайта: mary.gpaeburgas.org като задължително попълват всички полета и публикуват актуална своя снимка. Отбелязват съгласието си с условията за регистрация и участие като посочат „Съгласен съм“, след което използват бутон Register.

2.2. В панела Portfolio описват своите постижения в областта на поезията/ако имат такива/ или друга творческа област. Заглавието на портфолиото трябва да съдържа трите имена на участника.

2.3. Краен срок за регистриране и публикуване на стиховете:  31 октомври 2017.

3. Провеждане на състезанието:

3.1. Комисията ще прочете всички предоставени от участниците стихове на сайта gpaeburgas.org/MARY.

3.2. Състезателите ще имат достъп до всички свои стихове на сайта до 31.10.2017.

4. Заключителни правила:

4.1. Всички състезатели, които не са спазили основните изисквания за участие, ще бъдат дисквалифицирани от комисията.

4.2. Всички спорни положения, както и неуредените с предишните точки, се решават от Комисията.