Archive for Новини

Биофийдбек като поведенческа терапия

Основният принцип на биофийдбек се основава на измерване и мониториране на физиологични процеси, които или не могат, или могат даа бъдат възприемани много неточно от сетивните системи в будно съснояние. Посредством апаратура различни параметри на физиологични процеси се измерват и връщат обратно на трениращият ги, преобразувани като зрителна, звукова или тактилна информация, често във вид на игра. Възприемането на тази информация позволява или улеснява съзнателния контрол върху мониторираните физиологични процеси. Чрез постигането на самоконтрол може да се въздейства върху множество нарушени функции на биологичните системи, върху които стъпват психичните.

При образователния процес човек оперира с информация и използва своя интелект, докато при биофийдбек терапията човек е изложен на въздействието на информация, идваща от тялото му /сигнали, регистриращи протичането на физиологични процеси/, като чрез постъпващата информация се учи с времето да модифицира самата “информация”, респективно сигнали, респективно физиологични процеси. Разликата е много тънка, но съществена, за да изпрати биофийдбек методите в областта на поведенческите терарии или приложната неврофизиология и да обособи самостоятелен дял – соматична поведенческа терапия

Да живеем повече от сърце… Как емоциите са свързани със сърцето?

БЛАГОДАРЯ на ръководството на ГПАЕ “Гео Милев” за възможността да имаме един от най-добре оборудваните Кабинети по Невротренинг в България. Новата 2015 година, започваме работа и с нова биофийдбек система на WILD DIVINE, която насърчава управлението на стреса и цялостното здраве чрез използване на техники за ритмично дишане, медитация и релаксация.

Новата система на WILD DIVINE позволява да изследваме връзката ДУХ-ТЯЛО в реално време, измерва сърдечната честота и нейните колебания, също и нивото на кожна проводимост /показва количеството на потта на повърхността на кожата, които са мярка за стрес в организма/. Устройството разполага със сензори, които се поставят на три пръста на ръката, с които се измерват тези параметри, които са мярка за стрес в организма. Човекът, който се обучава трябва да коригира тези нива на стрес в тялото си, за да се движат символите в играта.

Целта е да се развият умения за справяне със стреса и да се получи по-голямо самоосъзнаване на несъзнаваните процеси в тялото чрез наблюдение и реагиране на промените в различните дейности на играта, които отразяват текущото състояние на организма

Изследвания показват, че емоциите са отразени в нашия сърдечен ритъм модел. Тези модели се предават от сърцето към висшите мозъчни центрове и имат дълбок ефект върху начина, по който мозъка обработва информацията. Чувството на неудовлетвореност и безпокойство предизвикват сърдечните ритми да станат по-неподредени и нередовни, което инхибира висшите мозъчни центрове, което води до несигурност и проблеми при вземане на решения. Умишлено генериране на чувства на любов и признателност от друга страна повишава коефициента на достъп до ясно и ефективно мислене, решаване на проблеми, проницателност. Това е така защото емоциите, които са с последователни сърдечни ритми, т.е подредени, намаляват хаоса в нервната система и улесняват работата на мозъка.

Анализът на сърдечния ритъм е признат като мощен неинвазивен метод, който отразява взаимодействието мозък-сърце и динамиката на вегетативната нервна система, които са особено чувствителни към промени в емоционалното състояние.

Това, върху което имаме нужда ние хората да поработим е емоционалната стабилност и интуитивната проницателност.

УСПЕХ на цялата училищна общност в това много лично начинание.

ЗА МЕН Е ЧЕСТ ДА РАБОТЯ С ВАС…

Ние сме БЛАГОСЛОВЕНИ………ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!

Всеки един от нас притежава колосален потенциал, дори да ви се струва на моменти, че не е така. Способни сме на всичко, само че никой още не ни го е казвал или просто не вярваме, когато го чуем. ПРИЕМЕТЕ за аксиома факта, че душата ви умее всичко, а после си позволете да се възползвате от това. Престанете да търсите истината в чужди източници, погледнете в себе си и там ще намерите отговорите на всички въпроси.

“Да погледнеш в себе си” не е абстракция. Просто си задайте въпрос и имайте куража да си отговорите сам. Така, включвайки се към съответния сектор от пространството на варианти, можете да правите открития, да творите нови неща, да създавате шедьоври. Загърбете признатите авторитети – те са ползвали същия източник. СЕГА Е ДОШЪЛ ВАШИЯ РЕД. Единственото изискване е: за да се “настроите” на нужния сектор, е необходимо да получите елементарни знания и навици в съответната област. А после само да се вслушате внимателно в гласа на сърцето си, което говори на езика на интуицията.

Всичко, което е обикновено, посредствено, е създадено от разума. Творенията на разума, както и самият разум, не са уникални. УНИКАЛНА Е ВАШАТА ДУША. Всеки един от нас притежава истинско съкровище. Всяко ваше гениално творение може да бъде само от душата ви. Нека разумът ви и позволи да го направи.

НИЕ СМЕ БЛАГОСЛОВЕНИ………….ЖИВЕЙТЕ ОТ СЪРЦЕ, БЪДЕТЕ ДУШАТА СИ!!!

Научи се да различаваш осъзнатото от неосъзнатото

Недоразумение: неосъзнато и осъзнато

                      /подсъзнание-съзнание/

“С непознати трябва винаги да си мил”

“Колко често съм решавала да кажа най-после на хората какво мисля, но когато се стигне до това, се затварям в черупката си. След това изпитвам силно безпокойство.” /32-годишна референтка, задръжки, главоболие/

Функцията на “несъзнателното” може да се изясни с един прост пример: Когато се нахраним, се осъществяват определени телесни процеси, извършва се обмяна на веществата. Независимо, че те протичат, ние не ги осъзнаваме, докато не настъпи някакво смущение, за което сигнализират локализираните болки и неразположения. Нещо подобно се случва в междуличностните взаимоотношения. Колко често се улавяме да вършим нещо, което не сме искали. Независимо от нашето признание, че боят не е най-подходящото възпитателно средство и нетърпението води до безпокойство, ние често излизаме от кожата си по незначителен повод и потъпкваме принципите си.

Голяма част от душевните функции и междуличностните взаимоотношения се определят от нагласи и поведенчески модели, чиито произход и мотиви са несъзнателни. От тях паралелно с неволните съответни реакции се развиват процеси, които не са осъзнати и чиито резултати са нежелани. Актуалните способности заемат важно място в съдържанието на подсъзнанието. Едностранчивостта в модела на актуалните способности в повечето случаи се приема като нещо естествено и затова не се осъзнава. Въпреки това той предизвиква силни емоции, които водят свой собствен живот и последствията се проявяват във взаимодействието с другите хора. Парадоксът на подсъзнанието е в това, че то осигурява определена защита. Под този предпазен щит обаче се акумулира психично напрежение, което избухва в определен моменг под формата на конфликти. Това е така, защото щитът препречва пътя за тяхното съзнателно преработвате.

Разстройства и конфликти: изтласкване, рационализиране, сублимация, несполуки, символични сънища, вътрешни съпротиви, свръхкомпенсации, недоразумения и социални конфликти.

НАУЧИ СЕ ДА РАЗЛИЧАВАШ ОСЪЗНАТОТО ОТ НЕОСЪЗНАТОТО.

 

Научи се да различаваш недостига на енергия от погрешното и насочване

НЕДОРАЗУМЕНИЕ: криза на идентичността и развитие на личността

cropped-2008_0923Image0029.jpg“Младите страдат по-малко

от собствените си грешки,

отколкото от мъдростта на възрастните”

“Аз не знам кой съм!”

“Не мога вече да се справям със себе си. От една страна, трябва къртовски да уча. От друга страна, искам да посветя цялото си време на приятелката  си. Не стига това, ами и родителите ми искат да си остана тяхното послушно дете. И накрая приятелите ми искат да участвам в техните купони. Вече не знам кой съм и какво искам.” /15 годишен ученик /

В различните етапи на човешкия живот индивидът се конфронтира с много и различни проблеми. Независимо, че с течение на времето личността на човека изглежда константна, настъпват промени, които засягат САМООСЪЗНАВАНЕТО. Тези промени могат да идват от вътрешната среда, т.е като резултат от телесно развитие. Пример за това е узряването на половите желези, което поставя човек пред нови, непознати до този момент проблеми. Те могат да идват и от външната среда, т.е като ролеви изисквания, очаквания и наложителни промени.

   Младият човек по време и непосредствено след пубертета не се счита вече за дете и трябва да се справя с ролевите изисквания към него като млад мъж или жена, респективно като подрастващ. Пубертетът е засегнат в голяма степен от кризата на идентичността, доколкото в него настъпват промени от външната и вътрешната среда. Подобни житейски ситуации, при които акцентът пада върху промяна на външни условия, са раждането на братя и сестри, тръгването на училище, загубата на близък човек, променените изисквания за постижение, смяната на професията, безработица, партньорство и брак и др.

   Пред родителите, възпитателите и другите близки хора стои задачата да улесняват в различните етапи от развитието преодоляването на кризата на идентитета при детето, юношата или партньора. Предпоставка за това е доверието между двете страни.

Разстройства и конфликти: криза на идентитета, несигурност, неспособност за вземане на решение, липса на основна цел, страх, отсъствие на вътрешен компас, бягство в сексуалността, в обществения живот, разочарования, самообвинения, депресии…

НАУЧИ СЕ ДА РАЗЛИЧАВАИ НЕДОСТИГА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ПОГРЕШНОТО И НАСОЧВАНЕ

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА 2014 ГОДИНА

Във тази светла нощ се моля
на тебе, Господи, всеблаг
за всички братя що се трудят
от ранна утрина до мрак.

Над тез, що страдат мълчаливо,
десница мощна Ти простри –
вдъхни им, Господи, надежда
и крепка вяра във гърди.

Коледна молитва - Георги Костакев

Да бъде светло във душите,
божествен огън да гори –
във бедни хижи и палати,
любов и мир да зацари!

Смекчи на хората сърцата,
лъжата, злобата срази –
да няма гладни и бездомни,
да няма горест и сълзи!

И всички братя и сестрички
със крепко здраве надари,
прати им, Боже, дни благати
и радост в тежките беди.

Георги Костакев

Притча за Свети Николай Чудотворец

12.06_sv_Nikolay_stavronikitaЖивяли някога на земята праведниците Касиян и Николай. Призовал ги Господ при Своя Престол. Облекли си те бели, празнични дрехи и тръгнали на път. Вървят и гледат: на пътя селянин с каруца, каруцата заседнала в калта. Николай казал на Касиян:”Да му помогнем да се измъкне от калта!” А Касиян му отговаря:”Как така, може ли да влезем в тая лепкава кал с белите, празнични дрехи? Не бива да се явим пред Господ целите в мръсотия!” “Нищо, Господ ще ни прости, затова пък добро дело ще извършим”-казал Николай и влязъл в калта. Помогнал на селянина, измъкнали каруцата. Дрехите му, разбира се, се изцапали. Гледа го Касиян и клати недоволно глава. А на Николай му станало леко на сърцето, все едно слънце играе. Представили се двамата пред Престола на Всевишния. “Приближете се до Мен,- казал им Господ – със своя праведен живот заслужихте да станете почитани светци. Във ваша чест ознаменувам празници. Благодаря ти, Касиян, за чистите бели дрехи, с които Ме почете. Определям в твоя чест да има празник веднъж на четири години. А на теб, Николай, още по-голяма благодарност, защото чистото сърце е по-скъпо от чистите дрехи и със своите добри дела угоди и на Мен и на хората. Затова определям празник в твоя чест два пъти в годината.”
Разбрал тогава Касиян, че чистите помисли и добрите дела са по-ценни от белите дрехи.

Кой натиска бутоните ви?

Малцина от нас си признават, че не могат да контролират емоциите си или че робуват на инстинктите си. Мозъчният ствол, или така нареченият “змийски” мозък, който е част от нашето еволюционно наследство, е и най-древната част от мозака ни. Той е център на фундаменталния интелект, който ни помага да оцелеем и отговаря за реакциите на “бягство”, “борба”, “вцепеняване”, “хранене” и “възпроизводство”.

Тези основни инстинктивни типове поведение определят непосредствените ни реакции на неочаквани дразнители и са основните тактики за оцеляване при всички животни. Както при много други дейности, подобни стратегии могат да се превърнат в привички и да ни завладеят изцяло.

Като деца често ни се налага да реагираме на ситуации, в които сме застрашени и трябва да изберем определена тактика. Трябва да избираме например дали да се бием или да избягаме. Намираме утеха в храната, в удоволствието от сексуални експерименти или ако стресът в дадена ситуация е прекалено объркващ, можем просто да застинем неподвижно, неспособни на действие.

Подобни модели на поведение са естествени, но ако ние ние постоянно избираме определен тип реакция до степен практически да изключим всички останали, тогава тя започва да определя поведението ни в прекалено голяма и психически нездравословна степен. Ако при среща с голяма банда е разумно да избягаме, при по-малко застрашителна ситуация този тип реакция не ни е необходим. Когато постепенно започнем да възприемаме всичко като потенциална заплаха и се окаже, че сме твърде заети да бягаме, за да установим, че всъщност това не ни е нужно, тогава рефлексите ни вече са взели връх над нас. И понеже връзката с по-древните и несъзнателни части на мозъка е директна, тези инстинктивни реакции са изключително трудни за установяване и променяте.

Всеки от по-неосъзнатите аспекти на нашата личност е склонен да се автоматизира. Той може да стане механичен и недосегаем за чувствата и сетивата – като повредена грамофонна плоча, която до безкрайност повтаря няколко тона, докато нещо не я разтърси достатъчно силно, за да прекъсне порочния кръг.

Спрете се на петте инстинктивни реакции. СКЛОННИ ЛИ СТЕ ДА СИ СЛУЖИТЕ С НЯКОЯ ОТ ТЯХ ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО С ДРУГИТЕ И АКО Е ТАКА, ЗАЩО? Идеята, че робуваме сляпо на нещо, което ни превръща в роботи, е достатъчна да отклони повечето от нас от утъпкания коловоз.

  ТЕСТ

Двете ситуации, описани по-долу, ще ви помогнат да определите кой тип реакция е най-силен у вас. Изберете само по един отговор за всяка от двете ситуации.

Отивате на гости с вашия привлекателен партньор и той/тя се напива и се държи непристойно с останалите гости.

1. Държите се агресивно и насила го принуждавате да си вървите.

2. Затваряте се в себе си.

3. Става ви скучно и решавате да се утешите с ядене и пиене.

4. Неубозданото му/и поведение ви привлича сексуално.

5. Поведението му/и ви кара да се чувствате неловко и вие изпадате в безпомощно състояние, неспособни за действие.

Казали са ви, че ви остава да живеете само един ден.

1. Негодувате срещу смъртта и се опитвате да намерите начин да я избегнет

2. Не обръщате никакво внимание на предупреждението и си живеете сякаш нищо не се е случило.

3. Организирате празненство с най-изисканите ястия, които можете да намерите.

4. Организирате щур купон и се любите с колкото можете повече сексуални партньори.

5. Седите сам, парализиран от страх.

КЛЮЧ: БОРБА – 1, БЯГСТВО – 2, ХРАНА – 3, СЕКС – 4, ВЦЕПЕНЯВАНЕ – 5

Експериментът ритмология

Възможно ли е мислите ни да се материaлизират? Могат ли да бъдат лекувани хора от разстояние посредством силата на намерението? Може ли да се влияе положително върху действителността, вибрирайки на честотата на позитивните емоции?

На тези и много други въпроси в тази посока, се опитва да отговори науката ноетика, като обединява мъдростта на древните цивилизации и съвременните научни достижения, в частност квантовата физика.

Все повече хора в България се запознават и заживяват с принципите на „Законът за привличането”, посланията на филми като „Тайната” , „Какво си мислим, че знаем”,„Тайната на водата”, трудовете на автори като Джон Кехоу, Дийпак Чопра и т.н.

Може да се каже, че нашумялата книга „Експериментът с намерението” на Лин Мактагарт, представена от Дан Браун в „Изгубеният Символ”, подейства като зелена светлина за стартирането на „Експериментът Ритмология”.

Експериментът „Ритмология” е съставна част от едноименната програма, разработена от Институт за Съвременно Изкуство и Терапия „Libera”. На този експеримент се основава научна разработка на Libera за усилване на намерението и електромагнитните вълни, излъчвани от нас. „Експериментът Ритмология” е първият по рода си в България, а също така и не съществува информация за подобен аналог някъде другаде по света. Целта на експеримента е да бъдат анализирани резултатите от анкета, попълнена от най-малко 10 000 човека. Този специално подготвен въпросник съдържа 27 предварително записани ритмични модела, които имат различни вибрационни качества и характер, но са лишени от мелодия, стилистика и не предизвикват популярни асоциации.

Нашите очаквания са да открием специфични тенденции във възприемането на  разнообразните ритми и изграждане на асоциации за определени емоции и чувства, породени от тези вибрации. С презумцията, че както излъчваме, така и привличаме емоции, чувства и мисли, които влияят активно върху нашето поведение и респективно качеството на живот, се създава възможност – откриването на нов подход към опознаването и овладяването на емоциите, а също така и  усилването или намаляването на тяхното излъчване.

След достигане на бройката от 10 000 попълнени теста, ние внимателно ще анализираме резултатите и всеки един от вас ще получи подробна информация за експеримента на личния си имейл адрес. В същото това писмо, ще намерите и описание за следващия стадий на Експеримента Ритмология – колективно вибрационно усилване на намерението и конкретно положително влияние върху реален проблемен казус.

Вашата помощ ще бъде наистина безценна и несъмнено ще допринесе за еволюцията на съзнанието и по-доброто бъдеще!!!

Мартин Иванов

Институт за Съвременно Изкуство и Терапия ” Libera”

За да започнете Експеримента Ритмология, моля натиснете тук

Какво е възможно да се случи на 21.12.2012……

Първо искам да подчертая. Няма сигурност, че пикът на промените, които стават със Слънчевата система, ще бъде на тази дата. Основание за точното споменаване на 21 декември тази година е единствено календара на маите. В него със сигурност не се говори за край и свършек на света, а единствено за край на един цикъл и започване на нов. За същото – завършване на една епоха и започване на друга по това време, но без точна дата, е писано и във ведите. За също такъв цикъл като продължителност се говори и в шумерските глинени плочки. По данни на
НАСА на 21 декември, Слънцето ще бъде на 6,6 градуса северно от центъра
на галактиката ни, гледано от Земята. Написали са, че по това време
между слънчевата система и центъра на галактиката ни, ще се намира
голям облак от космически прах. http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-alignment.html

Изхождайки от това, че приблизително от 1990 година има наистина видими и осезаеми промени във физическия ни свят, нормално е да се смята, че настоящите години са епоха на промени. Не само при Слънцето и планетите, а и при човека. Факт е, че хората, които чувстват, усещат и са “духовно” настроени, се увеличават с всяка изминала година. Технологичното развитие също върви с невероятна скорост. Откъдето и да погледнем, светът се променя.

Какво би могло наистина да се случи?

Изхождайки от знанията и информацията, която имам, ще опитам накратко и ясно да обясня нещата, които се случват, откъм физическата и природната им страна.

По същия начин, както Земята обикаля около Слънцето, така и то, заедно с всички планети от ситемата, обикаля около центъра на галактиката ни.

Както на Земята влияят положителните и отрицателни полета, през които тя преминава и които са генерирани от Слънцето ни, така и Слънчевата система като цяло, при движението си преминава през различни енергийни области, излъчвани от центъра на галактиката ни. Вече има много научни доказателства, че Слънчевата система е навлязла в много по-силно енергийно поле, отколкото то е било в началото на космическите измервания. Какви са промените, можете да видите в страницата от блога “Промените в Слънчевата система и Земята”.

Последните достижения на квантовата физика ни дават основата, за да разберем какво всъщност се случва и ще се случи.

Вече се знае, че всички атоми и елементарни частици, съставящи физическия ни свят, постоянно прескачат от състояние “частица” в състояние “вълна” и обратно. Това става постоянно и с много висока честота.

Какво се получава, когато тези частици получат допълнителна външна за системата енергия? – Ами остават за по-дълго време в състояние “вълна”.

До какво води това? – До намаляване теглото на обектите и промяна на физическите характеристики.

Вече знаем, че в наши дни Слънчевата система получава много повече външна, допълнителна енергия отколкото досега. Очаква се тя да продължава да нараства. Това води физическия ни свят до по-високо енергийно състояние на изграждащите го частици.

Какво означава това за нас и Земята?

Сигурно всеки от вас е бил на място, за което е известно, че е силно енергийно. Обикновено това са места, на които са построени светилища, оброчища и съвременни “духовни” места. Това, което сте чувствали, докато сте били там, донякъде е подобно, но по-слабо от това, което евентуално ще усетите във времето, за което става въпрос.

Но също така има и високоенергийни места на Земята, които са разположени над големи водни площи (океани). Заради свойствата на водата там действието на по-високите енергии е променено (по-мощно). При нормални условия – няма никакви технически проблеми, но стига да има повишаване на енергията (от слънчеви изригвания, земетресения или други източници) и се започват “странни” събития. Реално причината е, че голяма част от елементарните частици, съставящи даден обект и попаднал във високоенергийна зона, преминават за по-дълго във вълново състояние, заради външно добавената висока енергия. Това води до ненормални показания на всички уреди, използвани за навигация. В същото време вече и нищо не изглежда същото, както преди. Наблюдателят вижда познатите неща по непознат начин. Околния свят е обгърнат от нещо като мъгла и има непознати светлинни отблясъци, познатите звуци изчезват, а когато някой около теб или ти говорите, то е като на забавен каданс и звучи “кухо”. Понякога има и ефект на преместване във времето, но за това са нужни по-високи енергии, огромно преместване в пространството на обекта или други специфични фактори.

Това би могло да се случи и сега, ако достигащата Земята енергия е с много висок интензитет.

Ами – това е в общи линии това, което би се случило при още увеличаване на енергията, идваща от космическото пространство.

Има естествено и други аспекти. Знаем, че при много силни слънчеви изригвания има опасност за всичко, което ползва електричество. Индуцирания от високата енергия ток изгаря и разваля устройства, които в момента са включени и работят. Хубавото е, че вече от няколко години има световна мрежа за следене на достигащата Земята енергия и ранно предупреждение на всички електро произвеждащи и пренасящи мрежи. В случай, че те се изключат преди високата енергия да достигне Земята, то нищо от тяхната структура няма да пострада. Надявам се, че такива системи за бързо аварийно изключване имат и ядрените електроцентрали.

Ако бъдат взети своевременни мерки за изключването на всички електро мощности, то няма да има никакъв проблем след спадане силата на енергията, достигаща Земята, те да бъдат въведени отново в експлоатация. Все пак едно е три дни да няма ток с всички произтичащи от това последствия, а съвсем друго – да се възстановява повредено и разрушено електрооборудване.

И което е важно за всеки от нас:

– Ако наистина тръгне да се случва нещо подобно, то животните ще реагират поне ден предварително. По неизвестен  ; )  начин те предусещат всичко и вземат необходимите мерки. Така че – наблюдавайте ги.  : )

– В случай, че разберете, че се случва нещо като описаното – много е важно да запазите спокойствие. Колкото е по-стабилна една система в такава ситуация, толкова по-малко се влияе от околната енергия. (Спокойствието осигурява стабилност и ниска енергия на мозъчните вълни. Нужна е много по-висока външна енергия, за да преминат частиците, изграждащи мозъка, в състояние “вълна”.) Колкото повече се притеснявате, тормозите и мислите за какви ли не глупости, които не зависят от вас, толкова по-трудно ще преминете през този период. Пак ще го преминете, но с цената на много по-силни изживявания и преживявания. Вашият възбуден мозък е с висока вътрешна енергия и е много по-лесно да бъде нарушено равновесието му. Това ще доведе до повече необичайни и по-силни сетивни възприятия.

– Предполагам, че данните в реално време, които давам в този блог, също ще покажат вдигане на енергията предварително (неутронни монитори за космическите лъчи и данни за енергийните частици, достигащи до нас от Слънцето).

И още нещо. Според съвременните учени, Слънчевата система прави една обиколка около галактиката за около 250 милиона години. Това според съвременните разбирания за образуването на Земята, означава, че тя вече 18 пъти е преминавала през това място в галактиката, на което се намираме сега. Смята се, че животът на Земята е възникнал преди около 3,5 милиарда години. Това пък означава, че от тогава до сега е преминавала през това място 14 пъти. Казвам го, за да е ясно, че Земята и Слънчевата система се срещат с тези условия не за първи път, а със сигурност не и за последен.

По-обстойни обяснения на известна част от написаното тук, можете да намерите в книгата “Енергийното поле на Вселената и трансформацията на човешкото съзнание” от Дейвид Уилкок.

Филип Апостолов

Източник: http://www.styleglassbg.com/wordpress/?tag=21-12-2012