Archive for Фитнес за мозъка@училище

ТРАЙНОСТ НА ПАМЕТТА

За да научим нещо, обикновено или слушаме лекции, или четем някаква литература по дадената тема. Оказва се, че и в двата случая не запомняме еднакво целия материал от урока.

Понякога в учебния материал е вместена информация, която с нещо се откроява от основната тема. Това може да бъде някаква интересна, тематично свързана история, анекдот, пример за практично използване на теория, за която в момента става дума. Впоследствие забелязваме, че точно тези моменти трайно са се запечатали в паметта ни. Обикновено изпитваме известно удоволствие, ако новият текст съдържа и такива факти и истории, които включват досегашните ни знания. Тогава просто “закачаме” новата информация към старата и запомнянето става лесно.

Когато една мисъл (обикновено сред най-важните в текста) се повтаря неколкократно в рамките на урока, то тя също ще бъде запомнена добре.

В нормални условия, ако степента на разбиране на текста се задържа на еднакво ниво, нашият ум проявява тенденция към по-добро запомняне на информацията, която се намира в началото и в края на времето, в което учим. От средата на това време се помни значително по-малко.

Оказва се, че разбиране и помнене (дори в случаите с лесен материал) не винаги вървят успоредно, а са две явления и присъствието на едното не означава еднаква степен на присъствие на другото. Понякога можете да изпитвате желание или необходимост (вероятно студентите разбират това най-добре) да усвоите обширен материал за кратко време. Естествено, това се свързва с работа върху учебник в продължение на няколко часа, без големи почивки. Отдавайки се на петчасовото четене, установявате, че материалът е оформен добре и разбирате всичко отлично (става въпрос за някой добър случай), но скоро след края на дългата сесия установявате, че това, което помните, никак не е много. Разбирате, че най-добре сте запомнили материала от началото и от края на сесията, от останалото все повече факти се губят. Така се получава, защото сте поставили на мозъка си задача, с която той не може да се справи. При по-продължителна непрекъсната работа той продължава да разбира, но не и да помни със същата ефективност.

Трябва да се съобразите с факта, че времето, в което разбирането и помненето могат да бъдат запазени на еднакво високо ниво, е ограничено. Това време може да продължава от 20 до 50 минути и всеки би могъл да открие, колко трае то за него. Период, по-кратък от 20 минути, не е достатъчен да постигнете ефективност на двата процеса, а по-дълъг от 50 минути гарантира по-сериозно забравяне. След изтичане на продуктивното време вие се нуждаете от почивка. Искате да разберете кога точно да си я дадете? Тъй като говорим за един биологичен ритъм, за цикличност в умствената ни работоспособност, то това означава, че само трябва да се подчините на вътрешното желание да станете за малко от бюрото, да се протегнете няколко пъти, да направите няколко дълбоки вдишвания, да видите през прозореца какво става в момента на улицата. Така ще премахнете психичното и физическото (мускулното) напрежение, което се появява по време на учене. Но не се увличайте… тази почивка не трябва да продължава повече от пет минути; десет минути вече са непродуктивни и след тях ще ви е необходимо повече време за влизане в ритъм.

Когато спазвате тези правила в продължение на два часа, благодарение на кратките почивки вие си осигурявате повече периоди на успешно запомняне.

Въпреки голямото желание да продължите в този дух, преди да заседнете над учебниците за следващите два часа, е добре да си направите разходка.

Проблемите на ученици, студенти и всички, които се стараят да усвояват нови знания, не са никак малко. Почти от всеки може да се чуе следното оплакване: “Учих много усилено, отделих много време, работих съвестно. И какво от това? Днес вече не помня нищо. За какво ми беше всичко това?”.

След като приключите учебната сесия, по време на която сте спазвали по-горните указания, разбирате, че помните голяма част от информацията.

Не са напълно ясни причините, поради които в продължение на един час от завършването на ученето, нивото на запомнените данни расте. След един час вие помните най-много. Вероятно мозъкът се нуждае от известно време, в което подрежда и обработва получената информация. Той прави това самостоятелно, без участие на волята и вниманието, което може да бъде насочено към нещо съвсем различно. Качеството на запомняне, което се постига след този час, не е никак трайно. Настъпва бърз спад. След 24 часа се губи около 80 % от информацията и в паметта остават жалките 20 %.

След учене количеството запаметена информация за кратко нараства, а след това рязко спада (80 % от информацията забравяме през първите 24 часа)

Означава ли това, че вчера сте работили почти напразно? Не, не е така. По-точно: няма да бъде така, ако, съобразявайки се със закономерностите на паметта, използвате система, която може да предотврати това главозамайващо забравяне.

Повторенията са единственият сигурен начин за трайното запомняне на знанията. Чрез тях усвояваме информацията на съзнателно ниво, изграждаме “библиотека на нашите знания”. Когато тя е налице, е достатъчен един импулс, за да разгърне своите страници и ние да можем да приложим познанията си при всяка необходимост.

Колкото повече знаем, толкова повече нови неща сме в състояние да възприемем. Просто включваме новите данни в съществуващата система и така познанията ни стават по-широки, по-пълни. Ако всеки път забравяме наученото, то тогава ще трябва всеки път да започваме работата отначало. Това означава загуба на време, непрекъснато разочарование и накрая – отчаяние. Оставаме с впечатлението, че не можем да научим нищо. Проблемите стават все по-сложни и по-сложни, преставаме дори да разбираме за какво става въпрос.

Тези неприятности могат да бъдат избегнати, ако преди да настъпи спад в количеството запомнена информация, направите повторение. Така ще си осигурите добро помнене на данните за близките 24 часа. След това, за да поддържате това добро ниво, трябва да отделите време за следващото повторение. Така ще затвърдите знанията си за около една седмица. С нейното изтичане направите ли поредното кратко повторение, ще разполагате с качествена информация за един месец. Когато той измине, направете последен преглед и така цялата информация ще премине в дълготрайната ви памет, ще стане вашето лично богатство, с което ще разполагате по собствена преценка.

Нека първото повторение да бъде внимателно преглеждане на записки, евентуалната им корекция, допълване. По време на следващите повторения записвайте всичко, което помните (без да поглеждате в записките), а когато приключите, сравнявайте с оригиналните записки и веднага нанасяйте евентуалните корекции.

За да може да се справите с тази задача за кратко време (5 или 2 минути на тема), самите записки трябва да бъдат много качествени.

Биофийдбек като поведенческа терапия

Основният принцип на биофийдбек се основава на измерване и мониториране на физиологични процеси, които или не могат, или могат даа бъдат възприемани много неточно от сетивните системи в будно съснояние. Посредством апаратура различни параметри на физиологични процеси се измерват и връщат обратно на трениращият ги, преобразувани като зрителна, звукова или тактилна информация, често във вид на игра. Възприемането на тази информация позволява или улеснява съзнателния контрол върху мониторираните физиологични процеси. Чрез постигането на самоконтрол може да се въздейства върху множество нарушени функции на биологичните системи, върху които стъпват психичните.

При образователния процес човек оперира с информация и използва своя интелект, докато при биофийдбек терапията човек е изложен на въздействието на информация, идваща от тялото му /сигнали, регистриращи протичането на физиологични процеси/, като чрез постъпващата информация се учи с времето да модифицира самата “информация”, респективно сигнали, респективно физиологични процеси. Разликата е много тънка, но съществена, за да изпрати биофийдбек методите в областта на поведенческите терарии или приложната неврофизиология и да обособи самостоятелен дял – соматична поведенческа терапия

Да живеем повече от сърце… Как емоциите са свързани със сърцето?

БЛАГОДАРЯ на ръководството на ГПАЕ “Гео Милев” за възможността да имаме един от най-добре оборудваните Кабинети по Невротренинг в България. Новата 2015 година, започваме работа и с нова биофийдбек система на WILD DIVINE, която насърчава управлението на стреса и цялостното здраве чрез използване на техники за ритмично дишане, медитация и релаксация.

Новата система на WILD DIVINE позволява да изследваме връзката ДУХ-ТЯЛО в реално време, измерва сърдечната честота и нейните колебания, също и нивото на кожна проводимост /показва количеството на потта на повърхността на кожата, които са мярка за стрес в организма/. Устройството разполага със сензори, които се поставят на три пръста на ръката, с които се измерват тези параметри, които са мярка за стрес в организма. Човекът, който се обучава трябва да коригира тези нива на стрес в тялото си, за да се движат символите в играта.

Целта е да се развият умения за справяне със стреса и да се получи по-голямо самоосъзнаване на несъзнаваните процеси в тялото чрез наблюдение и реагиране на промените в различните дейности на играта, които отразяват текущото състояние на организма

Изследвания показват, че емоциите са отразени в нашия сърдечен ритъм модел. Тези модели се предават от сърцето към висшите мозъчни центрове и имат дълбок ефект върху начина, по който мозъка обработва информацията. Чувството на неудовлетвореност и безпокойство предизвикват сърдечните ритми да станат по-неподредени и нередовни, което инхибира висшите мозъчни центрове, което води до несигурност и проблеми при вземане на решения. Умишлено генериране на чувства на любов и признателност от друга страна повишава коефициента на достъп до ясно и ефективно мислене, решаване на проблеми, проницателност. Това е така защото емоциите, които са с последователни сърдечни ритми, т.е подредени, намаляват хаоса в нервната система и улесняват работата на мозъка.

Анализът на сърдечния ритъм е признат като мощен неинвазивен метод, който отразява взаимодействието мозък-сърце и динамиката на вегетативната нервна система, които са особено чувствителни към промени в емоционалното състояние.

Това, върху което имаме нужда ние хората да поработим е емоционалната стабилност и интуитивната проницателност.

УСПЕХ на цялата училищна общност в това много лично начинание.

ЗА МЕН Е ЧЕСТ ДА РАБОТЯ С ВАС…

Ние сме БЛАГОСЛОВЕНИ………ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!

Всеки един от нас притежава колосален потенциал, дори да ви се струва на моменти, че не е така. Способни сме на всичко, само че никой още не ни го е казвал или просто не вярваме, когато го чуем. ПРИЕМЕТЕ за аксиома факта, че душата ви умее всичко, а после си позволете да се възползвате от това. Престанете да търсите истината в чужди източници, погледнете в себе си и там ще намерите отговорите на всички въпроси.

“Да погледнеш в себе си” не е абстракция. Просто си задайте въпрос и имайте куража да си отговорите сам. Така, включвайки се към съответния сектор от пространството на варианти, можете да правите открития, да творите нови неща, да създавате шедьоври. Загърбете признатите авторитети – те са ползвали същия източник. СЕГА Е ДОШЪЛ ВАШИЯ РЕД. Единственото изискване е: за да се “настроите” на нужния сектор, е необходимо да получите елементарни знания и навици в съответната област. А после само да се вслушате внимателно в гласа на сърцето си, което говори на езика на интуицията.

Всичко, което е обикновено, посредствено, е създадено от разума. Творенията на разума, както и самият разум, не са уникални. УНИКАЛНА Е ВАШАТА ДУША. Всеки един от нас притежава истинско съкровище. Всяко ваше гениално творение може да бъде само от душата ви. Нека разумът ви и позволи да го направи.

НИЕ СМЕ БЛАГОСЛОВЕНИ………….ЖИВЕЙТЕ ОТ СЪРЦЕ, БЪДЕТЕ ДУШАТА СИ!!!

Създаване на подходящ за мислене климат

Подходящият за мислене “климат” е не по-малко важен от физическото обкръжение. Нанси Клайн, основател на “Време за размисъл”, работи с организации и частни лица, като им помага да мислят позитивно и творчески и да взимат по-добри решения. Тя е описала характеристиките на “средата, стимулираща мисленето”:

1. ВНИМАНИЕ

Да слушаме с уважение и интерес.

 2. УМЕСТНИ ВЪПРОСИ

 Да се избавим от предположенията, които ограничават идеите.

 3. РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Да се отнасяме едни към други като равни в мисловно отношение.

Всички да имат еднакво време за изказване и да получат еднакво внимание.

Да се спазват споразуменията и ограниченията.

4. ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА

Да се поддържа съотношение 5:1 между положителните оценки и критиките.

5. СПОКОЙСТВИЕ

Да се освободим от бързането, прекомерното напрежение и спешните случаи.

 6. НАСЪРЧАВАНЕ

Да преминем отвъд границата на съревнованието помежду си.

7. ЧУВСТВА

Да излеем емоциите си, за да се върнем към мисленето.

8. ИНФОРМАЦИЯ

Да изградим пълна и точна картина на реалността.

9. МЯСТО

Да създадем такава физическа обстановка, която да казва на хората

“Ви сте от значение”

10. РАЗНООБРАЗИЕ

Различията между нас водят до по-високо качество.

Научи се да различаваш осъзнатото от неосъзнатото

Недоразумение: неосъзнато и осъзнато

                      /подсъзнание-съзнание/

“С непознати трябва винаги да си мил”

“Колко често съм решавала да кажа най-после на хората какво мисля, но когато се стигне до това, се затварям в черупката си. След това изпитвам силно безпокойство.” /32-годишна референтка, задръжки, главоболие/

Функцията на “несъзнателното” може да се изясни с един прост пример: Когато се нахраним, се осъществяват определени телесни процеси, извършва се обмяна на веществата. Независимо, че те протичат, ние не ги осъзнаваме, докато не настъпи някакво смущение, за което сигнализират локализираните болки и неразположения. Нещо подобно се случва в междуличностните взаимоотношения. Колко често се улавяме да вършим нещо, което не сме искали. Независимо от нашето признание, че боят не е най-подходящото възпитателно средство и нетърпението води до безпокойство, ние често излизаме от кожата си по незначителен повод и потъпкваме принципите си.

Голяма част от душевните функции и междуличностните взаимоотношения се определят от нагласи и поведенчески модели, чиито произход и мотиви са несъзнателни. От тях паралелно с неволните съответни реакции се развиват процеси, които не са осъзнати и чиито резултати са нежелани. Актуалните способности заемат важно място в съдържанието на подсъзнанието. Едностранчивостта в модела на актуалните способности в повечето случаи се приема като нещо естествено и затова не се осъзнава. Въпреки това той предизвиква силни емоции, които водят свой собствен живот и последствията се проявяват във взаимодействието с другите хора. Парадоксът на подсъзнанието е в това, че то осигурява определена защита. Под този предпазен щит обаче се акумулира психично напрежение, което избухва в определен моменг под формата на конфликти. Това е така, защото щитът препречва пътя за тяхното съзнателно преработвате.

Разстройства и конфликти: изтласкване, рационализиране, сублимация, несполуки, символични сънища, вътрешни съпротиви, свръхкомпенсации, недоразумения и социални конфликти.

НАУЧИ СЕ ДА РАЗЛИЧАВАШ ОСЪЗНАТОТО ОТ НЕОСЪЗНАТОТО.

 

Научи се да различаваш недостига на енергия от погрешното и насочване

НЕДОРАЗУМЕНИЕ: криза на идентичността и развитие на личността

cropped-2008_0923Image0029.jpg“Младите страдат по-малко

от собствените си грешки,

отколкото от мъдростта на възрастните”

“Аз не знам кой съм!”

“Не мога вече да се справям със себе си. От една страна, трябва къртовски да уча. От друга страна, искам да посветя цялото си време на приятелката  си. Не стига това, ами и родителите ми искат да си остана тяхното послушно дете. И накрая приятелите ми искат да участвам в техните купони. Вече не знам кой съм и какво искам.” /15 годишен ученик /

В различните етапи на човешкия живот индивидът се конфронтира с много и различни проблеми. Независимо, че с течение на времето личността на човека изглежда константна, настъпват промени, които засягат САМООСЪЗНАВАНЕТО. Тези промени могат да идват от вътрешната среда, т.е като резултат от телесно развитие. Пример за това е узряването на половите желези, което поставя човек пред нови, непознати до този момент проблеми. Те могат да идват и от външната среда, т.е като ролеви изисквания, очаквания и наложителни промени.

   Младият човек по време и непосредствено след пубертета не се счита вече за дете и трябва да се справя с ролевите изисквания към него като млад мъж или жена, респективно като подрастващ. Пубертетът е засегнат в голяма степен от кризата на идентичността, доколкото в него настъпват промени от външната и вътрешната среда. Подобни житейски ситуации, при които акцентът пада върху промяна на външни условия, са раждането на братя и сестри, тръгването на училище, загубата на близък човек, променените изисквания за постижение, смяната на професията, безработица, партньорство и брак и др.

   Пред родителите, възпитателите и другите близки хора стои задачата да улесняват в различните етапи от развитието преодоляването на кризата на идентитета при детето, юношата или партньора. Предпоставка за това е доверието между двете страни.

Разстройства и конфликти: криза на идентитета, несигурност, неспособност за вземане на решение, липса на основна цел, страх, отсъствие на вътрешен компас, бягство в сексуалността, в обществения живот, разочарования, самообвинения, депресии…

НАУЧИ СЕ ДА РАЗЛИЧАВАИ НЕДОСТИГА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ПОГРЕШНОТО И НАСОЧВАНЕ

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА 2014 ГОДИНА

Във тази светла нощ се моля
на тебе, Господи, всеблаг
за всички братя що се трудят
от ранна утрина до мрак.

Над тез, що страдат мълчаливо,
десница мощна Ти простри –
вдъхни им, Господи, надежда
и крепка вяра във гърди.

Коледна молитва - Георги Костакев

Да бъде светло във душите,
божествен огън да гори –
във бедни хижи и палати,
любов и мир да зацари!

Смекчи на хората сърцата,
лъжата, злобата срази –
да няма гладни и бездомни,
да няма горест и сълзи!

И всички братя и сестрички
със крепко здраве надари,
прати им, Боже, дни благати
и радост в тежките беди.

Георги Костакев

Притча за Свети Николай Чудотворец

12.06_sv_Nikolay_stavronikitaЖивяли някога на земята праведниците Касиян и Николай. Призовал ги Господ при Своя Престол. Облекли си те бели, празнични дрехи и тръгнали на път. Вървят и гледат: на пътя селянин с каруца, каруцата заседнала в калта. Николай казал на Касиян:”Да му помогнем да се измъкне от калта!” А Касиян му отговаря:”Как така, може ли да влезем в тая лепкава кал с белите, празнични дрехи? Не бива да се явим пред Господ целите в мръсотия!” “Нищо, Господ ще ни прости, затова пък добро дело ще извършим”-казал Николай и влязъл в калта. Помогнал на селянина, измъкнали каруцата. Дрехите му, разбира се, се изцапали. Гледа го Касиян и клати недоволно глава. А на Николай му станало леко на сърцето, все едно слънце играе. Представили се двамата пред Престола на Всевишния. “Приближете се до Мен,- казал им Господ – със своя праведен живот заслужихте да станете почитани светци. Във ваша чест ознаменувам празници. Благодаря ти, Касиян, за чистите бели дрехи, с които Ме почете. Определям в твоя чест да има празник веднъж на четири години. А на теб, Николай, още по-голяма благодарност, защото чистото сърце е по-скъпо от чистите дрехи и със своите добри дела угоди и на Мен и на хората. Затова определям празник в твоя чест два пъти в годината.”
Разбрал тогава Касиян, че чистите помисли и добрите дела са по-ценни от белите дрехи.

Методи за ефективно учене

Преглед на книгата на Тони Бюзан – „Как да уча бързо и да запомням лесно“ (The Buzan Study Skills Handbook)

Тони Бюзан е световно известен автор в сферата на мисловните спортове и ефективното учене, написал е повече от 80 книги преведени на 35 езика и също така е създател на Мисловните карти. Неговите методи се ползват във фирми като Google, IBM, Microsoft, Rolls Royce, Toyota, NASA и др.

Установено е, че човешкият мозък има около 100 милиарда неврона изграждащи сложни йерархични структури. До преди време се е смятало че лявата и дясната половина на мозъка имат строго определени функции, както следва:

 • лява половина: логика, думи, списъци, числа и анализ
 • дясна половина: отговорна за ритъма, въображението, цветовете, усещането за пространство

В днешни дни обаче се знае, че мозъкът е пластичен и част от неговите функции могат да бъдат делегирани на различни зони. Така например хора с физически увреждания на мозъка могат отново да развият умения, които са изгубили. След известно време терапия и усилени тренировки функциите на увредените зони се развиват в други части. Затова лявата и дясната половина на мозъка взимат заедно участие при развитието на различни умения и креативни процеси. Например, Айнщайн когато е достигал до своите изводи за теорията на относителността си е представял как стои в асансьор движещ се със скоростта на светлината или как лети възседнал светлинен лъч (това за което смятаме, че е отговорна дясната половина на мозъка). След направените изводи той е започнал да пише теорията използвайки физичен и математичен апарат (лява половина на мозъка: логика и числа)

Пречки и предпоставки за ефективно учене

Пречки пред ефективното учене

 • липса на мотивация

  Една от главните причини за липсата на мотивация е липсата на крайна цел. Така, че ако ви липсва крайна цел за вашето учене опитайте се да си представите и изградите такава.

 • физически или психически проблеми

  Всеки човек в живота си има трудни моменти като: болести, психични разстройства, проблеми в семейството, лични драми и др. Такива трудности биха могли да окажат негативен ефект за вашето учене. Има различни подходи за справяне с тях или за приемане на различен поглед върху тях: това са трансцедентална медитация, служба в обществото, различни философски вярвания, спорт, билки, масажи и др.

 • Непредразполагаща околна среда

  Неблагоприятните фактори могат да бъдат: шум, телевизия, телефони, и др. Опитайте се да ги елиминирате доколкото е възможно (изключете телефона и телевизора, спрете Интернет)

 • Концептуални проблеми

  Такива трудности възникват когато тематиката на учебния материал ви е малко позната. В следствие може да забавите скоростта си на четене, опитвайки се да разберете материала, но това не е ефективен подход. В тези случаи е добре да се следва органичната техника за учене на Бюзан (BOST)

 • Недостатъчен общ речник

  Недостатъчният общ речник също е основна пречка за ефективното учене и скоростното четене. Променяйте вече познати думи като сменяте представките и наставките, така ще увеличите речника си допълнително с около 10 000 думи. Постарайте се да учите всеки ден по няколко нови думи като ги преговаряте през определен период от време. Свързвайте новите думи с визуални образи за да останат в дълготрайната ви памет.

 • Неподходяща скорост на четене

  Много хора смятат, че когато четат по-бавно така разбират по-добре материала и го запомнят за по-дълго. Този подход всъщност е контра-продуктивен. По-бързото четене с групиране на думите води до по-добро разбиране на информацията (следвайте техниките за скоростно четене на Бюзан)

Предпоставки за ефективно учене

 • крайна цел

  Опитайте се да разберете защо правите това, което правите и какво искате да постигнете в крайна сметка. Свържете крайната си цел с образ в съзнанието ви създаващ приятни асоциации.

 • околни влияния

  1. позиция на тялотоКогато четете се постарайте да сте в седнало положение с изправен гръб следващ извивката на гръбнака. Така циркулацията на кръвта и обмена на кислород между тялото и мозъка ще е по-добра. Трябва да сте седнали, защото тялото ви постоянно дава сигнали на мозъка да е нащрек, ако сте в леглото сигналите са за сън и затова заспивате когато четете там.
  2. Светлинен източникСветлината трябва да идва отзад по диагонал на рамото ви. За препоръчване е да се чете на дневна светлина, установено е, че слънчевата светлина позволява на мозъка ви да освобождава повече хормони на “добрия човек” така, че бюрото ви трябва да е в идеалния случай до прозореца. Когато използвате изкуствен източник интензитета не трябва да е нито прекалено слаб нито прекалено силен.
  3. Стол и бюроВашият стол трябва да е удобен и ергономичен (следващ естествените извивки на тялото) с възможност за коригиране на височината. Бедрата ви трябва да са успоредни на седалката и пода. Столът трябва да не е нито прекалено мек (защото може да се изкушите да заспите) нито прекалено твърд, а облегалката да е изправена. Височината на бюрото трябва да е около 20 см. над седалката на стола. Най-добре е бюрото да е разположено близо до прозореца за да ви е по-светло докато четете.
  4. Разстояние между очите и учебника – около 50 смТака ще можете по-лесно да четете цели групи от думи и напрежението върху очите ще бъде по-малко.
  5. Учебни материали под ръкаВсички учебни материали трябва да са ви под ръка за да може да се фокусирате, да се почувствате отпуснати и готови за учене.
  6. Подходящ период от деняВсеки човек има подходящ момент от деня, когато е най-ефективен. Експериментирайте и вижте кога най-добре учите и се фокусирате.
  7. Намалете прекъсваниятаПостарайте се да елиминирате всички фактори, които биха могли да ви прекъснат по време на ученето – изключете телефони, телевизори, мейл клиенти и др.
  8. Спазвайте здравословна диетаБез пържени храни, по-малко мазнини и въглехидрати, повече белтъци
  9. Физически упражненияТренирайте поне 2 пъти седмично за да може да държите тялото си в добра форма (гимнастика, йога, бягане, плуване, фитнес)

Скоростно четене

 • Вашата скорост на четене (думи на минута)

  Стандартно хората четат средно по 200 – 250 думи на момента, при използването на техники за скоростно четене и достатъчна практика скоростта може да достигне 3000 – 4000 думи на минута. Пребройте колко думи общо съдържат 3 средно дълги реда, разделете числото на 3 и умножете по броя редове на страницата. Полученият резултат е средния брой думи за съответната страница. Прочетете страницата като си засичате с хронометър времето, след това разделете броят думи на секундите и ще получите вашата средна скорост на четене.

 • Пречки за скоростното четене: спиране, връщане, застиване

 • Няколко думи наведнъж (централно и периферно зрение)

  Опитайте се да четете по няколко думи наведнъж като използвате и периферното си зрение. Упражнение, което може да ви помогне е да фиксирате определена дума в средата на текста и да се опитате с периферното си зрение да видите няколко думи от ляво и дясно на нея, също така отдолу и отгоре на нея, да се опитате да видите и номера на страницата. Допълнително упражнение е и увеличаване окото на съзнанието описано по-подробно в книгата на Бюзан.

 • Двуредов / многоредов диагонал

  Това е техника, при която вие четете по 2 реда едновременно използвайки централното и периферното си зрение. Когато имате необходимата тренировка същия подход може да използвате за повече редове.

 • Сканиране

  Сканирането е естествено умение, което използвате редовно когато търсите човек в тълпа например или когато разглеждате пътен знак за специфични посоки.

 • Преглеждане (бегъл прочит)

  При този подход материала се преглежда набързо за да се добие обща представа и да се установи рамката (скелета) на разглежданата тема отколкото градивните тухлички.

 • Помощни средства

  Използвайте подходящ водач (тънка химикалка или молив) за да следите материала, така ще активирате визуалната си памет.

 • Обогатяване на речника

  Използвайте представки и наставки на вече известни на вас думи, това ще увеличи вашия речник с около 10 000 думи. Например: върша – извършвам, довършвам, привършвам. Всеки ден учете по няколко нови думи и си ги преговаряйте периодично. По този начин няма да запъвате когато четете учебниците.

 • Изричане на думите наум (субвокализация)

  Установено е, че човешкия мозък може да изрича наум до 2000 думи на минута. Това няма да забави вашата скорост на четене особено ако сте начинаещи. При изричане наум може да си помагате като извиквате определени думи за да наблегнете на тях и да останат по-трайно в съзнанието ви.

Памет

Изследвания показват, че първите и последните впечатления имат най-голямо значение за мозъка. Във всяка ситуация е по-вероятно да запомним неща, които са в:

 • началото на материала
 • края на материала
 • свързани с мисли или концепции вече записани в нашата памет

Също така вашият мозък е по-вероятно да запомни нещо, което силно се отнася към:

 • вашите сетива – зрение, слух, вкус, мирис, докосване
 • вашите интереси
 • Въображение + Асоциации = Памет

  Въображение – колкото повече стимулирате въображението си толкова повече се засилва способността ви да учите

  Асоциации – създайте си образи за всичко, което искате да научите. Асоциирайте ги с нещо, което вече ви е познато.

 • Десет принципа на паметта

  Това са: сетива, преувеличаване, ритъм и движение, цвят, числа, подреждане, символи, привличане, смях, позитивно мислене

  Човешкият мозък помни най-лесно информация, която стимулира директно неговите сетива: образи, миризми, звуци, докосване. Създавайте абсурдни образи свързани с новата информация и ги преувеличавайте – така те ще останат по-дълго в паметта ви. Раздвижете ги, асоциирайте ги с мирис или вкус или приятно усещане. Нека картините бъдат цветни, така те активират зони в мозъка отговорни за виждането и това също спомага за по-дълготрайно помнене.

 • Почивки

  Постарайте се да правите малки почивки на всеки 20-50 минути учене. Ако учите по-дълго от 50 минути драстично спада количеството на материала, които можете да възпроизведете. Когато спазвате почивки давате възможност на тялото и мозъка да си починат, както и на научената информация да свърже напълно всяка своя част.

 • Преговор

  Изследванията сочат, че малко след като прочетете даден учебник или статия количеството материал, който може да си спомните расте за кратко и след около 1 ден пада с 80 %. За това преговаряйте материала през следните периоди от време:

  • след 10 мин (10 минутен преглед)
  • след 24 часа (2-4 минутен преглед)
  • след 1 седмица (2 минутен преглед)
  • след 1 месец (2 минутен преглед)
  • след 6 месеца (2 минутен преглед)
  • след 1 година (2 минутен преглед)

  След тези преговори знанията ще останат в дълготрайната ви памет.

 • Системата число-фигура

  Системата число-фигура се използва за запомняне на списъци от предмети и понятия. Асоциирайте всяко едно от числата от 1 до 9 с образи наподобяващи тяхната форма, например:

  • 1 – четка за боя
  • 2 – лебед
  • 3 – сърце
  • 4 – яхта
  • 5 – кука
  • 6 – слонски хобот
  • 7 – брадвичка
  • 8 – снежен човек
  • 9 – балон на пръчка

  Може да си изберете и свои собствени образи, които за вас са по по-запомнящи се. Започнете да броите от 1 до 9 като си представяте образите съответстващи на всяко число. След това бройте обратно от 9 до 1 и си представяйте отново. След като трайно асоциирате числата с изображенията вземете списък с думи, който трябва да запомните, например: симфония, молитва, диня, вулкан.

  • 1 – четка за боя + симфония
  • 2 – лебед + молитва
  • 3 – сърце + диня
  • 4 – яхта + вулкан

  За да запомните списъка с думи си представете:

  • 1. диригент дирижиращ бясно с огромна четка за боя.
  • 2. лебед оформил крилете си в поза за молитва
  • 3. диня във формата на туптящо сърце
  • 4. яхта, която се носи във врящ вулкан

  Други примери за приложение на системата число-фигура са:

  • Ако искате да запомните номера на къщата, която трябва да посетите, например номер 7, представете си вратата на къщата и как я насичате с брадвичка (брадвичката по-горе е асоциирана с номер 7)
  • За да запомните, че Марс има 2 Луни представете си огромен лебед грациозно обикалящ около планетата Марс (лебедът по-горе е асоцииран с номер 2)
 • Системата число-рима

  На тази система няма да се спирам в статията. Тя е разгледана по-подробно в книгата на Тони Бюзан „Как да уча бързо и да запомням лесно“.

Органична учебна техника на Бюзан (BOST)

Органична учебна техника на Бюзан (BOST) е измислена от Тони Бюзан с цел да се подобри учебния процес – да се намали времето за усвояване на материала, като същевременно се засилва дълготрайното запаметяване на информацията и възможността да я извикате точно в моментите, в които ви трябва. BOST се състои от 2 основни части: подготовка и приложение.

 • Подготовка

  Подготовката има за цел да ви помогне да се настроите на вълната на учебната тема. Тя се състои от следните части:

  1. ПрелистванеПрегледайте съвсем набързо учебника сякаш сте в книжарница и се чудите дали да го купите, обърнете внимание на съотношението текст – графика, наблюдавайки организацията и структурата, както и нивото на трудност.
  2. Знания по темата (мисловна карта) – 5 мин.Помислете си какво знаете по темата и го оформете като мисловна карта. При положение, че това което знаете е твърде много отбележете само най-главните раздели и връзките между тях. Ако знаете твърде малко запишете всичко което се сещате и е свързано с темата.
  3. Време и обемВижте какъв е обемът от материала, които трябва да покриете и за какво време това трябва да стане. Изчислете по колко страници трябва да прочитате на ден и колко време ще си заделите всеки ден за учене. Използвайте разделители в учебника за това, което трябва да прочетете всеки ден. Вида на цял дебел учебник може да е доста обезкуражаващ за учебния процес, затова използвайки разделители ще виждате не толкова огромния материал, който трябва да минете за деня.
  4. Въпроси и цели (мисловна карта) – 10 мин.Помислете какви въпроси имате по темата, какво бихте искали да ви се изясни и какво искате да постигнете със прочитането на съответния материал. Направете мисловна карта на въпросите и целите. Въпросите ще ви служат като куки, които ще събират информацията докато четете.
 • Приложение

  1. Цялостен преглед (Overview)Прочетете какво пише на кориците, след това вижте съдържанието, заглавията, подзаглавията, таблиците и графиките.
  2. Предварителен преглед (Preview)Прочетете резюметата и заключенията в книгата. В тях се съдържа в синтезиран вид голяма част от информацията.
  3. Преглед вътрешна част (Inview)Започнете да четете параграфите като прескачате трудните елементи / термини. По-късно след като е улегнала информацията минете отново през тях, така ще бъдете подготвени и ще можете да ги осмислите.
  4. Обзор (Review)Във тази част попълвате частите, които не сте завършили и преговаряте нещата, които сте отбелязали за важни.

   Забележка: може да използвате мисловни карти за водене на бележки по време на или след периода на четене.

Мисловни карти

  • Дефиниция

   Мисловните карти са ефективен метод за водене на бележки измислен от Тони Бюзан. Формата на една мисловна карта наподобява различни природни форми, например: формата на мрежа от неврони, жилките по листата на дърветата и т.н.

  • Предимства

   Ограничението на линейните записки е, че може да ви отнеме доста време докато стигнете до сърцевината на нещата и ще трябва да минете през много несъществена информация. Ние знаем, че човешкият мозък е триизмерен и е предназначен за информация, която е нелинейна. Мисленето с цял мозък е в основата на програмата BOST и мисловните карти.

  • Необходими материали

   • Разноцветни химикалки / флумастери (маркери) и листи А3Постарайте се да намерите листи по-голям размер (A3 например) за да може да разширявате вашата мисловна карта. Обикновено една мисловна карта има доста разклонения и е необходимо място.

    или:

   • Софтуер за мисловни карти (iMindMap или др.)Една от най-добрите и интуитивни програми за мисловни карти е iMindMap специално разработена и одобрена от Тони Бюзан. Когато създавате клонове те автоматично се подреждат, големината на шрифтовете автоматично намалява при писане в по-отдалечени клони, можете да прикачвате изображения към клоните. Програмата е платена като има 7 дни пробен период, през който имате възможност да ползвате пълните й функционалности. Има и други апликации за мисловни карти като доста от тях са безплатни (в края на статията съм сложил линкове). При избора Ви на софтуер имайте предвид някой основни свойства, които трябва да притежава апликацията:
    1. разклоненията да са извити
    2. да се използват различни цветове (за клоните и рамките)
    3. а могат да се добавят ключови образи към клоновете
    4. да може да се променя шрифта на ключовите думи
  • Структура

   Една мисловна карта се състои от главен образ, който стои в средата на картата – това е главната тема. От нея излизат няколко основни клона, т.нар. основни идеи на приложение (ОИП). От тези клони излизат група по-малки разклонения. Линиите на мисловните карти са извити, като тези излизащи от главната идея са най-дебели, а по-външните стават все по-тънки. Основно значение при този подход имат ключовите думи и ключовите образи. Ключовите думи създават силни асоциации в човешкия мозък – напр. чадър е ключова дума за дъжд, самолет е ключова дума за пътуване. Те се разполагат по дължината на извитите линии на картата, като е добре да ги пишете с печатни букви и да са по-хоризонтално разположени. Това повишава четливостта и активира лявата половина на човешкия мозък. Поставяйте по една ключова дума на клон, по този начин давате възможност на мозъка си да развие повече възможности за разклонения. За да може да запаметите по-добре определена информация, обаче трябва да се активира и дясната половина на мозъка. Тук на помощ идват ключовите образи, като при идеалния случай до всяка ключова дума стои по един ключов образ. Например до ключовата дума “техника” стои образа на “анимационно каратистче”, а до ключовата дума “скоростно” стои снимка на кола от Формула 1. Използвайте също така различни шрифтове за думите и различни цветове за клоните и образите по картата. Също така може да използвайте множество символи, тъй като те предизвикват асоциации в мозъка, например знака на хипитата – кръгчето с 3 чертички вътре е символ на мира.

  • Примери

   Мисловната карта по-долу е направена от мен по книгата на Тони Бюзан „Как да уча бързо и да запомням лесно“

Buzan Study Skills Handbook Mindmap

Заключение: И така умственият ви арсенал е вече пълен и вие сте се сдобили с изключителна сила. Премахнали сте стандартните препятствия към резултатното учене и можете да четете по-бързо от 99 процента от световното население. Не се страхувайте да практикувате и да подобрявате все повече уменията си и също така се наслаждавайте от успехите си. Желая ви много здраве и късмет !

Източник: http://ibotusharov.com/2013/05/17/telerik-academy/knowledge-sharing/effective-study-skills-buzan/