Archive for November 22, 2012

Усъвършенствайте речника си

Знаете ли, че:

 • Средният разговорен речник на човек е около 1000 думи.
 • Наличните думи са повече от 3 000 000
 • Усъвършенстването на вашия речник повишава вашата интелигентност

Речникът има значение по много причини. Лицето с богат речник има по-големи предимства, когато става въпрос за учене.

Много от нас имат повече от един речник, а обикновено имаме по три речника. Те са следните:

 • Речник, който използваме при разговор
 • Речник, който използваме при писане
 • Речник от думи, които знаем

Нашият разговорен речвник се свежда до максимум 1000 думи на човек. Речникът ни при писане е по-голям, защото повече внимаваме при избора на думи и структурата на изреченията, когато подготвяме някакъв текст. Най-голям от всички е речникът на думите, които знаем. Ние разбираме много повече думи, отколкото използваме. На теория разговорният ни речник трябва да бъде голям, колкото речника на думите, които знаем, но рядко се случва така. Възможно е обаче драстично да се увеличи размерът и на трите вида речници, а оттам и възможностите ви за скоростно чете, чрез различни способи за подобряване на вашия език и увеличаване на речника ви.

Силата на представките

Представките са букви, срички или думи, които се поставят в началото на думата и променят нейния смисъл. Ако научите няколко представки, това ще увеличи неимоверно вашия речник. Много от тях се отнасят за положение, за обратно значение или за движение. Те представляват мини-думи с голяма сила. Обръщайте им внимание по време на четене.

Силата на наставките

Наставките са букви, срички или думи, които се поставят в края на дадена дума, за да променят смисъла и. Често са свързани с характеристиката и качествата на нещо  или с промяната от една част на речта в друга.

За корените от А до Я

Развиване на речника, чрез корените на думите е фокуса

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРЕДСТАВКИТЕ, НАСТАВКИТЕ И КОРЕНИТЕ

Когато за пръв път прегледате списъците, много от думите ще ви се сторят непознати и перспективата да ги научите малко ще ви изплаши. За да направите думите по-близки и да помогните да станат част от всекидневния ви речник, ще ви предложа следните дребни съвети:

 • Разлистете един качествен речник и се запознайте с различните начини, по които се използват тези представки, наставки и корени на думи
 • Запишете си Ключови думи и фрази, които ви харесват и по някакъв начин са ви полезни
 • Помъчете се всеки ден да въвеждате нова дума в речника си. Новите думи, като всяка информация, трябва да се повтарят поне пет пъти за един продължителен период от време, преди да се превърнат в постоянна част от вашата памет
 • Слушайте новите и вълнуващи думи при разговор, които искате да направите част от вашия нарастващ речник – и не се стеснявайте да си записвате това, което чувате
 • Запомнете да отбележите думи, които не разбирате, когато четете учебен текст, изчакайте докато свършите с прочитането на главата, абзаца или статията. Не прекъсвайте потока на това, което правите

Ако съзнателно подобрявате речника си, като добавияте по няколко думи  и фрази всеки ден, ще подобрите и цялостния си интелект, както и общото си разбиране и възприемане.

Същевременно способностите ви за скоростно четене ще се ускорят поради ускорената ви способност да набелязвате Ключовите думи и идеи и така ще имате по-малко проблеми да разберете това, което четете.

Освен това вече няма да се изкушавате да се връщате назад в четенето, защото ще бъдете уверени, че вашият речник е достатъчно голям, за да спомогне за общото ви възприемане.

Източник: “Как да уча бързо и да запомням лесно” Тони Бюзан

 

ТРЕНИНГ-СЕМИНАРИ    „МНОЖЕСТВЕНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ”

 

БЪДЕЩЕТО ПРИНАДЛЕЖИ НА

ПРИЛОЖЕНАТА (РЕАЛИЗИРАНА) ИНТЕЛИГЕНТНОСТ


           Стремежът към съчетаване на повече видове интелигентност ще се налага през 21в. , за да се догони бързо променящия се външен свят. През учебната 2012-2013 година учениците от ГПАЕ “Гео Милев” ще имат възможност да участват в тренинг-семинари по разработена програма.  Сформират се тренинг-групи с желаещи ученици от всеки клас, водещ на групите г-жа Райна Бахчеванова. Тренинг-семинарите ще се провеждат при първа смяна след учебните часове всеки петък, а при втора смяна всеки понеделник преди часовете с цел да не се нарушава самоподготовката на учениците за следващия ден.

 

Какво е МНОЖЕСТВЕНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ??

 

Теорията за множествената интелигентност е разработена от проф. Хауърд Гарднър, който доказва, че има множество  самостоятелни интелигентности, които си взаимодействат.

 

ВИДОВЕ Множествена Интелигентност?

Човек може да бъде  творец и да е способен да впрегне пълния си потенциал на всяка една от видовете интелигентност:

 

 • телесна (двигателна) – контрол над телесните движения и умение да се борави с обектите;
 • пространствена (зрителна) -осъществява ориентацията в пространството;
 • лингвистична (езикова) – да се диференцират функциите на езика;
 • логическа (аналитична) – работата с абстракции;
 • музикална (звукова)-позволява да се уловят ритъма и хармонията;
 • социална (междуличностна) – обърната навън – към другите хора;
 • личностна (емоционална) – способността да се отразява вътрешния свят;


Целите на тренинг-семинари  „Множествена интелигентност”

Основната цел на всички тренинг-семинари  „Множествена интелигентност” е:

 

 • участниците да приемат себе си и другите такива каквито са;
 •  да се научат да бъдат толерантни;
 •  да осъзнават ролята си в живота;
 • да бъдат сигурни, гъвкави към сложните житейски ситуации, както и да имат устойчивост към негативните  влияния на социалната среда;
 • личностно развитие;
 • корекция на поведението;
 • формиране на ценностна система и цели свързани с бъдещето им;
 • умения да организират и да управляват времето си;

Целта ни е да се обособи общност, утвърждаваща по-висока социална компетентност, психологична култура и публична активност.

 

ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО В ДНЕШНИЯ СВЯТ

 

 

 

ТРЕНИНГ-СЕМИНАРИ    „МНОЖЕСТВЕНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ”

Учебна  2012 – 2013 година

 І.Модул: ТЕЛЕСНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 • Тренинг-семинар: „Аз и моето тяло”
 • Тренинг-семинар: „Как да се грижа за моето здраве, нужди и потребности”

 ІІ.Модул: ПРОСТРАНСТВЕНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 • Тренинг-семинар: „Аз и пространството около мен”
 • Тренинг-семинар: „Какво и как наблюдавам, в моя дом, училище и околна среда”

ІІІ.Модул: ЛИНГВИСТИЧНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 •   Тренинг-семинар: „Аз и общуването”
 •   Тренинг-семинар: „Как и какви думи използвам у дома, училище и с приятели”

 ІV.Модул: ЛОГИЧЕСКА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 

 • Тренинг-семинар: „Аз и моето мислене”
 • Тренинг-семинар: „Как и какви решения и стратегии за справяне да използвам у дома, в училище, с приятели”

 V.Модул: МУЗИКАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 • Тренинг-семинар: „Аз и музиката”
 • Тренинг-семинар: „Как и кога да използвам ритъма и хармонията”

 VІ.Модул:  СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 • Тренинг-семинар: „Аз и другите”
 • Тренинг-семинар: „Как да приемам и да си взаимодействам с другите”

 VІІ.Модул: ЛИЧНОСТНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 • Тренинг-семинар: „Аз опознавам себе си”
 • Трениг-семинар: „Как да придобия себепознание и да разгадая вътрешния си свят”

 VІІІ.Модул: ПРИРОДНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

 • Тренинг-семинар: „Аз и природата”
 • Тренинг-семинар: „Как да наблюдавам, опознавам и се грижа за природата около мен”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синхрон между мозъчните полукълба

Функции на лявото полукълбо

използва логика
ориентиран към детайла
важни са фактите
думи и език
сега и минало
математика и науки
Мога да разбера
знаене
разпознава
усещане за ред и модели
знае имената на предметите
базиран на реалността
прави стратегии
практичен
Сигурен/безопасен

Функции на дясното полукълбо

използва чувствата
ориентиран към голямата картина
важно е въображението
символи и картини
сега и бъдеще
философия и религия
Аха схващам
вярвания
оценява
усещане за пространство
знае функциите на предметите
базиран на фантазията
представя възможностите
спонтанен
поемащ рискове

Каква е ползата от хармоничния синхрон на мозъчните полукълба?

“Да знаете силните и слабите си характеристики може само да ви помогне. Трябва да подчертаем също, че повечето хора не са нито категорично леви или десни в начина на функциониране на мозъка, а притежават и от двете характеристики. Може да срещнете разхвърлян математик, както и човек на изкуството, педантично подреден. Целта е да се научите да използвате по-добре възможностите на всяка от двете половини, за да постигате повече успехи и радост в живота си.

Когато двете мозъчни полукълба функционират по хармоничен начин и взаимодействат помежду си – индивидът води хармоничен, безконфликтен живот. Целите, поставени от едното полукълбо, са подкрепяни от другото и така всяко от тях работи за доброто на другото и за общата цел.

Ако срещате проблеми при използване на собствения си мозък, то трябва да знаете, че причината за това не е свързана с факта, че сте по-малко способни от другите, а с това, че поради някаква причина едното ви полукълбо е доминиращо, а другото не е достатъчно стимулирано. Ако започнете работа върху това полукълбо, което е стимулирано по-малко, не след дълго ще откриете, че вашето общо “умствено състояние” радикално се е подобрило.

Изследванията на Сперии Орнстайн доказват, че взаимодействието на двете страни на мозъка значително подобрява неговата продуктивност. Историческите факти свидетелстват за това, че много гениални хора наистина са работили на два “обхвата”.
През миналото хилядолетие живял един човек, който е съвършен пример за това, какво може да постигне индивид, при който двете форми на мозъчната активност се развиват успоредно. Става дума за Леонардо да Винчи. По времето, когато е живял и творил, не е имал равен в сферата на живописта, скулптурата, физиологията, математиката, архитектурата, механиката, анатомията, физиката, метеорологията, геологията, инженерството, авиацията. Успявал за минути да композира музика, да измисля думите към нея и да изпълнява тази творба на всеки известен тогава музикален инструмент. Притежавал тайнственото умение да интегрира в едно всички сфери, с които се занимавал. Неговите научни записки изобилстват от чертежи и илюстрации, а интересното е, че скиците на неговите живописни произведения често напомнят архитектурни планове: прави линии, ъгли, криви и числа, прецизни изчисления.”

Ирена Сидор-Рангелова, Анна-Гергана Рангелов

Притча за теменужката

Имало едно време в гората, където слънцето надничало през дървесните клони, една теменужка. Израснала под едно дърво с големи листа, тя била много скромна. Теменужката гледала света през една пролука в най-високите клони на дървото. Като гледала през широката пролука на върха, теменужката видяла синьото небе. За пръв път в тази утрин теменужката видя синьото небе, защото току-що беше разцъфтяла. И сега, когато видя синьото небе, тя се изплаши. Страхът я завладя, но тя все още не знаеше защо. Тогава край нея притича едно куче. Но то не беше добро куче – имаше хаплив нрав. И виолетката се обърна към него:

– Кажи ми, какво е това там горе, което е синьо също като мен?

А небето беше синьо на цвят, досущ като теменужката. Кучето й отговори злонамерено:

– О, това е една огромна, гигантска теменужка като теб. И тази гигантска теменужка е пораснала толкова много, че може да те смачка.

И тогава теменужката се изплаши още повече, защото повярва, че теменугата в небето е израснала толкова голяма, че може да я смачка. И тогава теменужката сви малките листенца на цветчето си и не искаше да поглежда повече към огромната теменуга в небето, а вместо това се скри под едно голямо листо, което повеят на вятъра току-що откъсна от дървото. Там тя остана през целия ден – изплашена и скрита от голямата теменуга в небето.

Когато настъпи утрото, теменужката не беше спала нито за миг, защото цяла нощ се чудеше какво да мисли за огромната синя теменуга в небето, която, както й беше казано, може да я смачка. И всеки миг тя очакваше първия удар. Но това така и не се случваше. На сутринта теменужката се показа навън. Тя ни най-малко не беше изморена, защото цяла нощ само размишляваше и беше свежа (понеже теменужките се изморяват, когато спят, а не, когато не спят!). И първото нещо, което малката теменужка видя, беше изгряващото слънце и розовата зора. И когато видя как розовее зората, тя не се изплаши. Сърцето й се зарадва и теменужката беше щастлива да зърне зората. А с избледняването на зората бледосиньото небе отново се показа постепенно и непрекъснато ставаше все по-синьо и по-синьо. И малката теменужка отново си спомни как кучето й беше казало, че това е огромна теменуга, която може да дойде и да я смачка.

В този момент наблизо дойде агънце и малката теменужка почувства отново, че трябва да попита какво може да е това нещо над нея.

– Какво е това там горе? – попита тя агънцето.

– Това е огромна теменужка, синя досущ като теб.

Тогава страхът отново обзе теменужката, която си помисли, че ще чуе от агънцето точно същото, което й каза и кучето. Но агънцето беше добро и благородно и понеже имаше толкова добри и мили очи, виолетката отново го попита:

– Мило агънце, кажи ми, ще дойде ли голяма теменуга там горе при мен, за да ме смачка?

– О, не! – отвърна агънцето. – Тя няма да те смачка. Това е голяма теменуга, чиято любов е много пъти по-голяма от твоята любов, точно както тя е много по-синя от теб, която си по-мъничка.

И теменужката изведнъж разбра, че има една огромна теменуга, която не би я смачкала, а която е толкова синя, защото има повече любов в себе си. Разбра и че голяма теменужка ще защитава малката от всичко на света, което може да я нарани. Тогава малката теменужка се почувства много щастлива, защото голямата теменуга в небето, която тя виждаше, изглеждаше за нея като Божествена Любов, която струи към нея от всички страни. И малката теменужка гледаше през цялото време нагоре, сякаш искаше да отправи молитва към Бога на теменужките.

Монотонната работа отслабва паметта

Поддържането на мозъка във форма е капризна работа и изисква не по-малко усилия от грижата за добрата фигура. Тя има различни предизвикателства в детска и зряла възраст, но през целия живот изисква комбинация от физическа и умствена дейност, обяснява д-р Димитър Колев, невролог във Военно-медицинска академия.
Доказано е, че мозъкът е инкубатор на нови неврони. Образуването им зависи от физическата активност на човека. Ако не бъдат вкарани в невронни мрежи обаче, което става само с учене, мозъкът ги елиминира.

Още от детска възраст добрата памет и концентрацията може да се стимулират чрез кардиоаеробни спортове, които подобряват притока на кислород към мозъчната тъкан – плуване, бягане, аеробика, които са свързани с интензивно дишане. Дихателните практики от йога също вършат идеална работа, казва специалистът.

Паметта се тренира лесно и с упражнения за поддържане на равновесието – 10 пъти всеки ден от най-простата везна за балансиране на един крак е с доказан ефект.
Пълноценното усвояване на учебен материал може да се засили чрез включване на повече сензорни канали – например чрез проследяване с пръсти, чрез четене на глас, казва д-р Колев. Създаването на асоциации също е доказано средство. Ако искате да запомните нещо, свържете го с някакъв момент от живота си, главно емоционален – това създава условия за изграждане на повече невронни мрежи и следователно за по-лесно изваждане от паметта.

Четенето е основен метод за тренировка на мозъка. В ранна възраст това то развива въображението, създава асоциации и така тренира мозъка. Докато на компютъра или по телевизията образът се появява в завършен вид, наготово и не дава шанс да бъде доизграден, което прави паметта ленива.
До 10-ата година въображението на детето е силно и прави чудеса, казва д-р Колев. Точно в този период то трябва да се подхрани и доразвие, защото има решаваща роля за изграждане на паметта. После намалява и заедно със способността за мечтаене и създаване на асоциации отстъпва място на аналитичното и рационалното мислене, което няма отношение към този процес.

Учениците в днешно време не четат, затова имат проблеми с концентрацията и паметта, категоричен е неврологът. Четенето има ключова роля за поддържане на паметта и при възрастните.
30-40 страници на ден, и то литература  от типа на Достоевски, Толстой, Маркес – качествена и сложна, правят мозъка услужлив, тъй като съдържат голяма палитра изразни средства, категоричен е специалистът.

Не е все едно и също дали четеш вестник, или роман, обяснява д-р Колев. Публицистиката, журналистическият текст развиват способността на мозъка да се приспособява, да сменя темите, държат вниманието му будно, стимулират широко, но по-плитко мислене. Докато романът, научната литература карат човек да се концентрира, да мисли в по-тесен диапазон, но пък в дълбочина, обяснява той.
Монотонната работа, механичното вършене на еднообразни задачи години наред може да са пагубни за концентрацията. Това вкарва мозъка в ригиден режим и орязва способността му да създава асоциации. Той има нужда от предизвикателства и трябва да се тласка често към нестандартни и неочаквани решения, обяснява специалистът.

Ако човек няма избор и работи едно и също, задължително трябва да си намери хоби, за да не изпадне в когнитивен дефицит, предупреждава неврологът.
Липсата на концентрация е обичаен проблем за децата, особено за хиперактивните. Те лесно се разсейват и трудно могат да задържат вниманието си върху едно нещо продължително. При тях се измерват много високи алфа- и тета- вълни на мозъчната дейност, което значи по-силна краткотрайна, асоциативна памет, развита фантазия. За сметка на това бета-вълните са слаби, което значи по-ограничена способност за концентрация и трайно запомняне.

Системата неврофийдбек е един най-модерните алтернативни варианти, подходящи за такива случаи, казва д-р Колев. Тя представлява апаратура, свързваща с електроди мозъка с компютър и подобряваща паметта и концентрацията под формата на игра.
“Пациентът получава конкретна задача – например да накара цвете да разцъфне или да подкара автомобил, което се случва при точно определена честота на мозъчните вълни – обяснява специалистът. – Така в рамките на 20 сеанса човек се научава да се концентрира или да задържа вниманието си повече.”

Системата помага за лесно научаване на езици, за студенти и преподаватели, подобрява резултатите на спортисти, използва се дори в НАСА. У нас подобна възможност за по-бързо запаметяване се предлагала в специализирани центрове в големите градове.
Здравият сън е от решаващо значение за добрата памет както при децата, така и при възрастните, твърди специалистът. Мозъкът работи постоянно и подрежда “файловете” денонощно.

Паметта може да се повлияе и от хранителния режим. Ако искаме добри резултати, препоръчително е да намалим месото, тъй като усвояването му от организма изисква огромен разход на енергия, обяснява д-р Колев.
Безспорен факт е, че кафето има мощно неотропно действие – кара мозъка да се “събере” и подпомага съсредоточаването.
“Макар да сме в режим на тотална забрана на пушенето, не можем да спестим факта, че цигарите редуцират стреса, вътрешния шум, който създават бета-вълните и който често на изпит води до блокаж и тотална неуслужливост на мозъка”, казва той.
Шоколадът, изобщо сладкото, което вкарва глюкоза в мозъка, също подобрява паметта.

2-3 ореха поне през ден са задължителни за хората на умствения труд,  тъй като те са с висока концентрация на омега-3 мастни киселини. Мозъкът е с над 60% структурни мазнини и за оптималното му функциониране те трябва да бъдат точно омега-3. Освен в орехите те се съдържат и в някои риби като сьомгата и скумрията.
Перфектен стимулатор за паметта са и някои билки – гинко билоба, зеленика, зимзелен, върбинка, сибирски женшен. Джинджифилът, етеричните масла също имат мощно въздействие.

Естествено, проблемите с паметта може да се дължат и на тежко заболяване, за което е нужна по-сериозна терапия. Такива са дегенеративните състояния като алцхаймер, някои съдови болести – мозъчна атеросклероза, мозъчно-съдова болест, които водят до деменция. Хормонални нарушения и особено хипотиреоидизмът също водят до лесно забравяне, разсеяност, забавено мислене.

Източник:24 часа