Archive for December 20, 2013

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА 2014 ГОДИНА

Във тази светла нощ се моля
на тебе, Господи, всеблаг
за всички братя що се трудят
от ранна утрина до мрак.

Над тез, що страдат мълчаливо,
десница мощна Ти простри –
вдъхни им, Господи, надежда
и крепка вяра във гърди.

Коледна молитва - Георги Костакев

Да бъде светло във душите,
божествен огън да гори –
във бедни хижи и палати,
любов и мир да зацари!

Смекчи на хората сърцата,
лъжата, злобата срази –
да няма гладни и бездомни,
да няма горест и сълзи!

И всички братя и сестрички
със крепко здраве надари,
прати им, Боже, дни благати
и радост в тежките беди.

Георги Костакев

Определение на “ПРОБЛЕМ”

След дълго търсене успях да намеря много точно определение на понятието “проблем” плод на AGS Институт, Стокхолм, Швеция.

ПРОБЛЕМ Е ЖЕЛАНИЕТО НА НЯКОГО ЗА ПРОМЯНА, КОЯТО ТОЙ НЕ ЗНАЕ КАК ДА ПОСТИГНЕ.

В ежедневната реч думата “проблем” означава затруднение, което се възприема като болезнено или като неприятно. Така това понятие говори за негативно състояние и има негативно съдържание. То, обаче, има и позитивен аспект. За първи път екип от психолози Миа Андерсон, Клас Гревелиус и Ернст Саламон се сблъскват с този факт, когато група на обучаващи се при тях по време на упражнение дефинира понятието “проблем” като:”…това, което ни кара да направим нещо”. Те мислили, че проблем е двигателя, активиращ личността за промяна, с надеждата да подобри живота си.”

В тяхното определение за проблем са използвали и израза “желание за промяна”, за да постигнат описание, подходящо за изразяване както на неприятно преживяване, така и на активираща сила.

Като определят “желанието на някого” искат също да подчертаят, че разглеждат понятието “проблем” като лично вътрешно преживяване.

За да илюстрират определението си дават един прост пример

Представете си мъж, влюбен в жена, живееща отвъд планините. Той иска да бъде с нея, но не знае как да постигне това. Планините изглеждат непреодолими. – Той има проблем

Обърнете внимание, че за любовта му може да не знае никой друг освен него, дори и въпросната дама. – Проблемът може да е лично преживяване

Той иска да промени състоянието си, така че да не бъде самотен, а да бъде с нея, но не знае как. – Желание за промяна, която той не знае как да осъществи.

Това последно допълнение, че той не знае как да постигне целта си, е необходимо условие, за да се определи желанието за промяна като проблем според тази дефиниция.

  • заключената врата не е проблем, ако имате ключ и знаете как да го използвате
  • желанието да сте над облаците не е проблем, ако имате летателен апарат, който можете да управлявате
  • желанието една болка да престане не е проблем, ако можете да я прекратите

Да вземем за пример едно дете, което постоянно разклаща млечния си зъб. Тази болка не го е тревожила до момента, до който някой друг, напр. зъболекар, не е настоял да докосне зъба. Тогава детето губи контрол над болката и настъпва паника – възникнал е проблем.

ЧИЙ Е ПРОБЛЕМА?

Следствие от тяхната дефиниция на понятието “проблем”, психолозите започват да употребяват тази дума в смисъл, по-различен от общоприетия. Резултатът от това са някой интересни и забавни заключение:

Повечето от хората в Швеция, които според социалните норми пият твърде много и поради това са обект на социални грижи, често не смятат, че пият твърде много или не възприемат това като проблем. Техният проблем е по-скоро от типа: От къде да намеря пари за пиене? или : Как да накарам този проклет социален работник да ме остави на мира? Ето защо ние стигаме до заключението, че: В Швеция социалните работници са много често хора, които имат “проблем с пиенето”, а не техните клиенти.

Щом като някой, който според тяхната дефиниция има проблем, постигне целта си, проблемът изчезва. Той се стопява, изчезва, решен е. Постигането на желаното състояние не е единствения начин за прекратяване на проблема.

Определение за “ПРОМЯНА”

Разсъжденията в тази посока довели тези психолози до следната дифиниция за “промяна”

Промяна е ход от събития в съществуването на феномена, който не се включва /формира/ в рамките на очакванията на наблюдателя като принадлежащи към този феномен.

Или просто:

Промяната е ход от събития, който не е очакван от наблюдателя.

След дълга дискусия и тълкуване на понятията “проблем” и ” решаване на проблема” същите психолози стигат до заключението, че

“ПРОБЛЕМ” е нечие постоянно желание за ход на събитията, различен от очаквания и неяснота как това може да бъде постигнато.

И така, решаването на проблема е когнитивен процес, при който очакванията за неконтролируемо, нежелано бъдеще са тези, които трябва да се променят.

 

 

 

Притча за Свети Николай Чудотворец

12.06_sv_Nikolay_stavronikitaЖивяли някога на земята праведниците Касиян и Николай. Призовал ги Господ при Своя Престол. Облекли си те бели, празнични дрехи и тръгнали на път. Вървят и гледат: на пътя селянин с каруца, каруцата заседнала в калта. Николай казал на Касиян:”Да му помогнем да се измъкне от калта!” А Касиян му отговаря:”Как така, може ли да влезем в тая лепкава кал с белите, празнични дрехи? Не бива да се явим пред Господ целите в мръсотия!” “Нищо, Господ ще ни прости, затова пък добро дело ще извършим”-казал Николай и влязъл в калта. Помогнал на селянина, измъкнали каруцата. Дрехите му, разбира се, се изцапали. Гледа го Касиян и клати недоволно глава. А на Николай му станало леко на сърцето, все едно слънце играе. Представили се двамата пред Престола на Всевишния. “Приближете се до Мен,- казал им Господ – със своя праведен живот заслужихте да станете почитани светци. Във ваша чест ознаменувам празници. Благодаря ти, Касиян, за чистите бели дрехи, с които Ме почете. Определям в твоя чест да има празник веднъж на четири години. А на теб, Николай, още по-голяма благодарност, защото чистото сърце е по-скъпо от чистите дрехи и със своите добри дела угоди и на Мен и на хората. Затова определям празник в твоя чест два пъти в годината.”
Разбрал тогава Касиян, че чистите помисли и добрите дела са по-ценни от белите дрехи.