Archive for March 19, 2014

Научи се да различаваш осъзнатото от неосъзнатото

Недоразумение: неосъзнато и осъзнато

                      /подсъзнание-съзнание/

“С непознати трябва винаги да си мил”

“Колко често съм решавала да кажа най-после на хората какво мисля, но когато се стигне до това, се затварям в черупката си. След това изпитвам силно безпокойство.” /32-годишна референтка, задръжки, главоболие/

Функцията на “несъзнателното” може да се изясни с един прост пример: Когато се нахраним, се осъществяват определени телесни процеси, извършва се обмяна на веществата. Независимо, че те протичат, ние не ги осъзнаваме, докато не настъпи някакво смущение, за което сигнализират локализираните болки и неразположения. Нещо подобно се случва в междуличностните взаимоотношения. Колко често се улавяме да вършим нещо, което не сме искали. Независимо от нашето признание, че боят не е най-подходящото възпитателно средство и нетърпението води до безпокойство, ние често излизаме от кожата си по незначителен повод и потъпкваме принципите си.

Голяма част от душевните функции и междуличностните взаимоотношения се определят от нагласи и поведенчески модели, чиито произход и мотиви са несъзнателни. От тях паралелно с неволните съответни реакции се развиват процеси, които не са осъзнати и чиито резултати са нежелани. Актуалните способности заемат важно място в съдържанието на подсъзнанието. Едностранчивостта в модела на актуалните способности в повечето случаи се приема като нещо естествено и затова не се осъзнава. Въпреки това той предизвиква силни емоции, които водят свой собствен живот и последствията се проявяват във взаимодействието с другите хора. Парадоксът на подсъзнанието е в това, че то осигурява определена защита. Под този предпазен щит обаче се акумулира психично напрежение, което избухва в определен моменг под формата на конфликти. Това е така, защото щитът препречва пътя за тяхното съзнателно преработвате.

Разстройства и конфликти: изтласкване, рационализиране, сублимация, несполуки, символични сънища, вътрешни съпротиви, свръхкомпенсации, недоразумения и социални конфликти.

НАУЧИ СЕ ДА РАЗЛИЧАВАШ ОСЪЗНАТОТО ОТ НЕОСЪЗНАТОТО.

 

Научи се да различаваш автентичността от еднообразността

Недоразумение: автентичност – еднообразност

“Семейни традиции”

   Всички мъже от семейството станаха инженери. Трудно е да се проумее защо най-малкия син иска да следва изкуство.” /44-годишен инженер, конфликт между поколенията/

Системата за постижения в нашата цивилизация почива върху принципа на сравнението като се започне от училището до професионалната реалицация. Вместо по справедливост много явления се оценяват според това дали са унифицирани: облеклото, възможностите за работа, битовата култура, прекарването на свободното време и избора на партньор. Това е достатъчна предпоставка за размисли. Ежедневния опит показва, че независимо от сходните черти хората се отличават един от друг по многобройни признаци. Когато сравняваме себе си или партньора си с  другите, не е достатъчно да изхождаме от е една-единствена способност. Много по-съществено е да свържем уникалността на даден човек с условията за нейната проява в различни области. Хора, които се третират еднакво, се третират несправедливо.

Разстройства и конфликти: неспособност за вземане на решения, криза на идентитета, недооценяване на собствената личност, омраза към себе си, ревност, съперничество, проекции, чувство за малоценност, разочарования, агресии…

НАУЧИ СЕ ДА РАЗЛИЧАВАШ АВТЕНТИЧНОСТТА ОТ ЕДНООБРАЗНОСТТА.