Гьоте: Човек вижда толкова, колкото знае

Гьоте е сред основните фигури на немската литература и европейския неокласицизъм и романтизъм в края на 18 век и началото на 19 век. Сред най-известните му произведения са „Фауст” и „Теория на цветовете”.

Представяме ви впечатляващи цитати от Гьоте!

Всеки ден трябва да послушаш поне една песен, да погледнеш хубава картина и да прочетеш поне едно мъдро изречение.”

Всеки чува това, което разбира.”

Човек вижда толкова, колкото знае.”

Не е достатъчно само да се сдобиеш със знания, трябва да им намериш и приложение.”

Можеш да научиш само това, което обичаш.”

Мнозина проявяват гордост за това, което знаят, а към което не знаят – високомерие.”

Свикнали сме хората да се подиграват на това, което не разбират.”

Не бъди нетърпелив, когато не приемат твоите аргументи.”

Само в другите хора човек може да види себе си.”

Човек не може да живее за всеки, особено не за тези, с които не би желал да живее.”

Животът е най-прекрасното нещо, което е измислила природата.”

Противниците вярват, че ще ни оборят, като повтарят своето мнение и не обръщат внимание на нашето.”

Съвети може да даваш само за работа, в която сам смяташ да вземеш участие.”

Какво е любовта — да прощаваш на някого повече, отколкото заслужава.”

 “Любовта за един миг може да ти даде това, което с труд не винаги можеш да постигнеш за цял живот.”

Маниерите на човека са огледалото, в което се отразява неговият образ.”

Нищо не разкрива така добре характера на човека като това, на което се смее.”

Там, където има много светлина, има и много сенки.”

Глупаците са най-неприятните крадци — те крадат едновременно и времето, и настроението ни.”

Загубата на време е най-тежка за тези, които знаят повече.”

Когато двама се карат, виновен е по-умният.”

Умният човек не прави дребни груби грешки.”

Който мисли дълго, невинаги намира най-доброто решение.”

Никой никога не се е загубил по прав път.”

Няма положение, което да не би могло да се облагороди с усилие или търпение.”

Колко много се заблуждават хората, когато си мислят, че това, което са научили, са го и разбрали.”

Щастлив е, който работи с радост и се радва на извършеното.”

Голяма част от бедите на този свят идват от това, че хората недостатъчно добре са разбрали своите цели.”

Разделяй и владей“ е мъдро правило, но „Обединявай и направлявай“ е по-добро.”

Владетел, който не събира около себе си всички даровити и достойни хора, е пълководец без армия.”

Източник: https://www.lentata.com

Comments are closed.