Благодарим на Административния съд в Бургас

Днес, на Деня на юриста, Административен съд Бургас организира “Ден на отворените врати”, който се проведе в сградата на Съдебната палата, ет. 1 от 10 ч. до 16 часа.

Инициативата е част от Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет за периода ноември 2012 г. – декември 2013 г. и има за цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система. По време на посещението си гражданите могат да се запознаят с историята, дейността и структурата на съда, да разгледат сградата на съдебната палата, да научат повече за възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация.

От 11.00 ч. ученици от ГПАЕ “Гео Милев” – Бургас и студенти по право от Бургаския свободен университет участваха в упражнение по изготвяне на съдебно решение.

В 15.30 ч. в зала № 3 на Съдебната палата учениците проведоха симулативен съдебен процес – Касационно админстративно-наказателно дело №2536 по описа за 2013 година.

Съдийски състав: МАРЧЕЛА ГЕНЧЕВА, БОРИСЛАВА КИТАНОВА, ДАНИЕЛ ПЕВТИЧЕВ

Прокурор: АНА ИЛИЕВА

Адвокат: ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА

Юрист-консулт: МАЯ БОШНАКОВА

Всички участници в процеса се държаха изключително професионално и показаха, че са готови за работа в съдебната система. Пожелаваме им отлични оценки на приемните изпити в Софийски университет и догодина да са вече студенти по право.

Честитим за професионалния празник и изказваме благодарност на организаторите на събитието за изключителното внимание към нашите възпитаници!

Снимки от съдебния процес…

В медиите…

Запис от съдебния процес: 1 част, 2 част

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *