Още един реализиран проект

Fun room 1Проект: Fun Room
Местоположение: ГПАЕ „Гео Милев”, гр. Бургас
Концепция: арх. Галина Милкова
Дизайн: Think Forward (арх. Галина Милкова, инт. дизайнер Недко Николов,
Габриела ФандъковаСимеон Симеонов)
Инвеститор: ГПАЕ „Гео Милев”, гр. Бургас

Средствата са осигурени от УН и ГПАЕ“Гео Милев“

https://www.behance.net/gallery/20886783/Fun-Room

Проектът има за цел да оживи сутерена на ГПАЕ “Гео Милев” и да положи третата стъпка към неговата реновация и превръщането му в алтернативен образователно-творчески и изследователски комплекс. След обновяването на библиотеката, след реализиране на проекта за “Творческа стая” през лятото на 2014, настъпи моментът неосветеното и пустеещо фоайе пред двете стаи да претърпи трансформация.

Новото фоайе представлява многофункционално пространство, което изпълнява следните функции:

- отправна точка към библиотеката и творческата стая;
- инфо пункт за предстоящи събития, курсове и клубове в творческата стая;
- извънредна зала за извънкласни и учебни дейности;
- интерактивно фоайе с инсталации;

ТаванътПоследната функция е основна. Благодарение на нея сутеренът става привлекателна релаксираща зона за учениците през междучасието. В разговор с психолога на гимназията – г-жа Райна Бахчеванова и директора – г-жа Милена Андонова, беше дискутирана необходимостта от пространства за освобождаване от стреса и натоварването в училище. Бяха създадени две интерактивни инсталации, които да “убият” от 5 до 15мин. между всеки два часа – огледална инсталация и qr стена. Освен ефектен пространствен елемент параметричната огледална инсталация, отразяваща образа неколкократно, е метафора за необходимостта от личностно и професионално себеопределяне в тази възраст. Тази житейска задача донякъде е улеснена от наличието на qr стена. Тя е също така и резултат от твърдата позиция на гимназията в спора за използване на смартфони в училищата, а именно – тяхното разрешаване. В подкрепа на тази позиция новите технологии бяха съчетани с 72 qr кода, които отвеждат учениците към 72 забавни, образователни, научни, свързани с изкуствата сайта.

Очаквани резултати са активна почивка чрез забавна интелектуална дейност, подобряване на резултатите на учениците, увеличаване посещаемостта на библиотеката, разширяване на мирогледа им и професионално ориентиране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *