Donate

Адрес:
ГПАЕ “Гео Милев”
к-с “Зорница” п.к. 2
8018 Бургас, България
канцелария тел: +359 56 862 949+359 56 862 949
директор тел: +359 56 862 945+359 56 862 945
e-mail: office@gpaeburgas.org
Address:
GPAE “Geo Milev”
k-s “Zornica” m.b. 2
8018 Burgas, Bulgaria
office tel: +35956 862 949+35956 862 949
principal tel: +35956 862 945+35956 862 945
e-mail: office@gpaeburgas.org

КАК МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ?

Да ни дарите средства

по банкова сметка на ГПАЕ“Гео Милев“
в Общинска банка АД

BG 03 SOMB 91303124011500

по банкова сметка на Сдружение Училищно настоятелство към ГПАЕ“Гео Милев“ в Уникредит Булбанк АД

BG 02 UNCR 76301063914828

на училищни мероприятия

Kато използвате бутона по-надолу

Да се включите с доброволен труд

Да станете наши партньори

Като разпространите информация сред свои съученици и съмишленици


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *