Blog Archives

Dance Mania

Вчера (12.06) се проведе Dance Mania в Creative room под ръководството на Красимир Иванов от 10-ти “е” клас. Бяха му зададени следните въпроси: Как реши да създадеш това събитие в училище? – Още миналата година се сетих да гонаправя, но


Posted in SchoolOpenDays 2015, Uncategorized, Изкуство, Спорт