Monthly Archives: October 2015

Награди от РИО – Бургас

Регионалният инспекторат по образование – Бургас награди нашите ученички Мария Илиева (VIIIБ) и Мария Инджова (XБ) за отлично представяне на областния кръг на олимпиадата по български език и литература. Отличия получиха и техните преподаватели Тодорка Лазарова и Ася Хаджирачева. Поздравяваме


Posted in DERPING AROUND, Uncategorized