Monthly Archives: May 2016

Повишаването на грамотността – условие за реализация на учениците!

На 27 април 2016 г. в град Бургас се проведе научно-практическа конференция“Усвояването на книжовния български език и повишаването на грамотността—важно условие за пълноценна социална реализация на учениците“.Тя бе организирана от Регионалния инспекторат по образованието-Бургас със съдействието на Община Бургас. Целите


Posted in Creative LIKE A BOSS