Повишаването на грамотността – условие за реализация на учениците!

На 27 април 2016 г. в град Бургас се проведе научно-практическа конференция“Усвояването на книжовния български език и повишаването на грамотността—важно условие за пълноценна социална реализация на учениците“.Тя бе организирана от Регионалния инспекторат по образованието-Бургас със съдействието на Община Бургас.

DSC06457Целите на конференцията са споделяне на добър педагогически опит и привличане на вниманието на обществеността върху проблемите,свързани с усвояването на книжовния български език и повишаване на грамотността.Във форума взеха участие педагогически специалисти от област Бургас и от област Кърджали.

Нашата гимназия бе представена чрез опита на учителките по български език и литература Тодорка Лазарова и Костадинка Недялкова.Те участваха в конференцията с електронните се DSC06474презентации на тема:“Практически аспекти на усвояването на книжовния български език като основно средство за общуване“/г-жа К. Недялкова/ и „Ролята на извънкласната работа за повишаване на ученическия интерес към художествената литература“/г-жа Т. Лазарова/.

Проблемът за повишаване на грамотността на учениците е изключително важен и е предизвикателство за цялото ни общество.

Posted in Creative LIKE A BOSS

Leave a Reply