РЕГЛАМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието ще се проведе на 17.05.2020 г. при следните условия :

1. Времето за работа ще бъде 90 минути – от 10:30 ч. до 12:00 ч.

2. Всеки регистрирал се участник ще може да се състезава само в раздела /разделите/, посочен / посочени/ при регистрацията.

3. Темата на есето и текстът за превод ще бъдат достъпни за регистриралите се участници в началния час в деня на състезанието.

4. Есето трябва да бъде с обем до две стандартни печатни страници.

5. Текстовете на есето и на превода трябва да бъдат с шрифт Times New Roman 12 ,с разред 1,5.

6. Всеки участник ще има възможност да работи от персоналния си компютър на избрано от него място, като използва електронната поща, посочена при регистрацията.

7. Текстовете, които не отговарят на поставените изисквания за жанр, шрифт и обем, няма да се оценяват от журито.

8. Текстовете, които отговарят на поставените изисквания, ще бъдат оценени от жури, включващо утвърдени специалисти по български език и литература и английски език с богат професионален опит.

9. Резултатите от състезанието ще бъдат обявени в срок до 01.06.2020 г.

10. На победителите в двата раздела на състезанието ще бъдат връчени грамоти и награди , а на всички участници – сертификати.

11. Авторски права

11.1. Авторските права са притежание на авторите.

11.2. Участниците в състезанието могат да изпращат само текстове, създадени от тях самите, върху които имат авторски права.

11.3. В случай че бъде установено, че участникът не е изпратил свой авторски текст, той отпада от състезанието.

12. Съхранение на лични данни

Предоставените лични данни ще се използват само за целите на състезанието „Човекът е всичко …“ в съответствие със Закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

13. Приемане на правилата на състезанието

13.1. С изпращане на текста си за участие в състезанието всеки участник автоматично декларира, че се съгласява собственото му име /лично и фамилно/, името на училището, класът, в който е, и текстът му /есе, превод/ да бъдат публично достъпни в сайта на състезанието „Човекът е всичко… “, сайта на АЕГ „Гео Милев“и във Facebook страницата на АЕГ „Гео Милев“ .

13.2. С изпращане на данните си за участие в състезанието и на текста си /есе, превод/ всеки участник автоматично декларира, че е запознат /а/ с условията на състезанието и ги приема.


БЛАНКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
/ попълнете бланката за да се регистрирате в състезанието /

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО