АСОЦИАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС

Във връзка с преместването на АЕГ „Гео Милев“ в бившата сграда на СУ „Добри Чинтулов“ Асоциацията на възпитаниците на АЕГ „Гео Милев“ – Бургас се обръща към всички, които се чувстват съпричастни към съдбата на  половинвековната елитна бургаска гимназия, с молба за дарения. Средствата ще бъдат изразходвани за оборудване на класните стаи с необходимото за оситуряване на нормален учебен процес.

              Нека да докажем с делата си, че АЕГ „Гео Милев“ е общност, която може да работи за кауза!  
За преводи от България:
 

  Титуляр:      СНЦ АВАЕГ ГЕО МИЛЕВ – БУРГАС 

Банка:          ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 

IBAN:           BG86UBBS80021098125040 

BIC:             UBBSBGSF 

  

За преводи от чужбина (SEPA CREDIT TRANSFER or  SWIFT TRANSFER): 

  Beneficiary: AVAEG GEO MILEV – BOURGAS 

Address:       1, RILSKA STREET, BOURGAS 8000, BULGARIA 

IBAN:           BG86UBBS80021098125040 

Bankers:       UNITED BULGARIAN BANK AD 

Address:       5 SVETA SOFIA STREET, SOFIA 1040, BULGARIA 

BIC:             UBBSBGSF   

              Нека да докажем с делата си, че АЕГ „Гео Милев“ е общност, която може да работи за кауза!

 За преводи от България: 

  Титуляр:      СНЦ АВАЕГ ГЕО МИЛЕВ – БУРГАС 

Банка:          ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 

IBAN:           BG86UBBS80021098125040 

BIC:             UBBSBGSF 

  

За преводи от чужбина (SEPA CREDIT TRANSFER or  SWIFT TRANSFER): 

  Beneficiary: AVAEG GEO MILEV – BOURGAS 

Address:       1, RILSKA STREET, BOURGAS 8000, BULGARIA 

IBAN:           BG86UBBS80021098125040 

Bankers:       UNITED BULGARIAN BANK AD 

Address:       5 SVETA SOFIA STREET, SOFIA 1040, BULGARIA 

BIC:             UBBSBGSF