Будители на българския дух със слово и оръжие

            Изложбата от постери на тема „Будители на българския дух със слово и оръжие“, представена на втория етаж в сградата на АЕГ „Гео Милев“,  е съвместна изява на клуб „Литературно общество“ и клуб „Изобразително изкуство – култура и традиции“. Членовете на двете групи за занимания по интереси работиха по проект, посветен на Деня на народните будители, който ще бъде отбелязан по традиция на 1. ноември. Учениците се запознаха с житейския път и произведенията на бележити личности, революционери, но и поети, писатели, публицисти, хора, изкусни в умението да си служат с  оръжие, но и дарени със силата на словото. Единадесетокласниците финализираха изследователската си работа с изработване на постери с фотографии, биографични бележки и откъси от творби на Георги Раковски, Панайот Хитов, Любен Каравелов, Бачо Киро Петров, Христо Ботев, Захари Стоянов, Стефан Стамболов, Райна Княгиня. Срещата с познатите „непознати“ родолюбци с будни умове и сърца обогати историческата и литературната култура на учениците с нови знания за борците за политическа и духовна независимост, помогнали на сънародниците ни да се изправят от мрака на безпросветността и робството и да пожелаят  Свободата.  „Каквото можах – направих…“ – казал го е Васил Априлов, но може да бъде изречено от всеки от тези достойни българи. Посветили и думите, и делата си на Отечеството, те са вградили своето „можене“ във вечността на Времето и са завещали „направеното“ на потомците.