Бургаските Окръжен и Районен съд започват новият учебен цикъл от лекции

С увлекателна беседа за правото започна новият учебен цикъл от лекции, които окръжни и районни съдии ще изнасят в бургаски училища и през тази учебна година. Окръжен и Районен съд – Бургас реализират успешно Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ от 2014 г. Идеята на тези образователни открити уроци с младите хора на Бургас е да се представя работата на съда, прокуратурата, разследващите органи, за постигането на спокойствие на обществото, като същевременно се изгради информирана гражданска позиция. Председателите на двата съда, съдия Росица Темелкова и съдия Евгени Узунов, подкрепят и развиват този диалог и откритост на съдебната власт.

Темата за наркотичните вещества, криминализирането на тяхното държане и разпространение, представи районният съдия, Мартин Баев,  пред единадесетокласници и дванадесетокласници от Английска езикова гимназия „Гео Милев“. Обсъдени бяха видовете наркотични вещества, класифицирани като високорискови и наказателната отговорност спрямо употребата им. „Изграждането на критичност към неправомерните деяния е важна стъпка от вашето израстване“, коментира с учениците съдия Баев, също бивш възпитаник на гимназията. „Винаги разглеждайте въпросите от всяка гледна точка, съставете си обективно мнение за съответния проблем. Това е много важно правило за мен, като съдия. Съдът е арбитър, който следва да изслуша всяка страна и мнение“, допълни още лекторът. За учениците бе интересен начина на протичане на наказателното производство, етапите на досъдебна и съдебна фаза, внасянето на обвинителен акт в съда и последващите процесуални действия.

Откритите уроци в бургаските училища и посещение на ученици на съдебни заседания в Окръжен съд и Районен съд ще продължат през цялата учебна година. Следващото гостуване е отново в заниманията по интереси на Клуб „Гражданин“ в Английската езикова гимназия, с ръководител – педагогическият съветник Николета Казакова, следващата седмица.

Източник:
Пресцентър
Окръжен съд – Бургас
Районен съд – Бургас