Геният на Русия

Учениците от IXе клас под ръководството на г-жа Даниела Денева представиха живота и творчеството на един безспорен класик – А. С. Пушкин, в творческата стая на АЕГ „Гео Милев“. При работата в екипи всички участници приложиха иновативни подходи, по оригинален и въздействащ начин споделиха най-важните и вълнуващи моменти, свързани със съдбата на гения на Русия, предизвикаха емоции и вдъхновение. Учениците споделиха, че артистичните превъплъщения и цялостната подготовка за представянето, наред с четивната грамотност, развиват креативността, организационните им умения и уменията за работа в екип.