„ДЕН НА МЛАДИЯ УЧЕН“

Учениците от 8б, 9г, 10в и 11в клас изучаващи Химия и ООС, като профилиращ предмет предмет клуб „Химия“ и клуб „Физика“ със своите преподаватели Галя Маринова, Маргарита Ангелова и Елена Каръмчева участваха в проведения ден на младия учен в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас на 21.10.2020 г. Инициативата е по проект КТРИО 4 и е час от събития свързани с предстоящата Европейска нощ на учените, ноември 2020 г. Демонстрираха се забавни химични експерименти, наблюдаваха се интересни презентации по биология, екология и експериментални методи на анализ. Учениците имаха възможност да разгледат под микроскоп пера и камъни, лишеи и пясъци.