Езиков уебинар „Бъди грамотен!“ във випуска на XI клас

На 21.04.2021 с уебинара „Бъди грамотен!“  във випуска на XI клас продължиха дейностите от календара на юбилейните събития в Английска езикова гимназия „Гео Милев“. 134-мата участници имаха възможност да преговорят основни езикови норми под вещото инструктиране от страна на учениците от Клуб „Олимпиада – БЕЛ“.

Виржиния Манукян, Симона Зелямова, Желязка Маринова, Ивелина Щерионова, Огнян Нешев, Радина Димитрова и Николай Петков привлякоха вниманието на присъстващите не само с познаването на правилата, но и с уместните примери и с насоките, които дадоха за прилагането на езиковите норми. В кратко филмче бяха показани образци на нарушения на езиковите правила, както и примери за спазването им. Учениците обхванаха широк кръг проблеми от изучаваните норми (правописна, граматична и пунктуационна): употреба на главни и малки букви, пълен и кратък член, бройна форма и множествено число, пунктуация при вметнати думи и изрази, използване на деепричастието, слято, полуслято и разделно писане, учтива форма, местоимения и други.

Модераторът Виржиния Манукян още с уводните думи наложи енергичен и делови тон, който допринесе  за  сполучливото протичане на събитието. Отличната предварителна подготовка на Симона, Желязка, Ивелина, Огнян, Радина и Николай благоприятства за полезността на уебинара.

            Планираните във връзка с юбилея на гимназията събития във випуска на XI клас преминаха успешно и при голяма посещаемост. Преди езиковия семинар бяха проведени Тържествен час на класа под надслов „50 години Английска езикова гимназия “Гео Милев”- Бургас“ (на 13.01.2021) и уебинарите „Финансова грамотност за начинаещи“ (на 24.03.2021) и „Кръгова икономика за начинаещи“ (на 31.03.2021). На 30 март 2021 г., като продължение на финансовия уебинар, партньорите от УК „Green REBORN“ и учениците от XI клас имаха възможност да доразвият знанията си в онлайн семинар на тема „Основи на Блокчейн технологията и инвестиции в криптовалути“, организиран от Катедра „Икономика и управление“ при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и проведен от Русен Гигов, докторант, осъществяващ изследвания в областта на цифровизацията на българската икономика.

 

            На 5 май 2021г. предстои да се проведе последното юбилейно събитие за випуска на XI клас. Клуб „Олимпиада – БЕЛ“ организира литературно четене под надслов „Най-любимата книга“. Към него е предвидена и допълнителна дейност – провеждане на анкета с граждани на Бургас относно читателските им навици и любимите им книги.