Екип от АЕГ „Гео Милев“ – Бургас, отличен с I място на Национална конференция „Да мислим екологично за бъдещето“

В навечерието на 24 май 2021 г. на специална церемония в Центъра за съвременно изкуство и Библиотека, бяха наградени участниците в V-тата Национална конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“, която се проведе онлайн в периода 26-29 април.

Научният форум се организирана от катедра „Екология и опазване на околната среда“ при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Община Бургас в рамките на проект BG14MFOP001-6.004-0007 „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство.

Целта на конференцията е повишаване ангажираността и отговорността на младите хора за опазването на морската среда, намаляване употребата на артикули от пластмаса за еднократна употреба.

Никола Александров Димитров от клас под ръководството на Галя Маринова разработи проект „Водите в България и методи за пречистването  им“. При защитата младият изследовател впечатли журито и заслужено спечели първо място за проекта.