КИТАЙ- ДРЕВЕН, СЪВРЕМЕНЕН, ВЕЧЕН

На 10.05.2023г. ученици от IX-ти, X-ти  XI-ти класове от паралелки с профил „Китайски език“ под менторството на г-жа Жанет Ценова и г-жа Катя Костова изнесоха открит урок на тема “Китай- древен, съвременен, вечен“!

Учениците в ролята си на учители демонстрираха завидни знания по фонетика, история, география, религии, философия.

Под формата на викторина бяха представени интересни факти за Китай, презентирани бяха характерни китайски символи-феникс, дракон, нефрит. 

Демонстрацията на танц с ветрила, боравенето с клечки и калиграфското ателие заинтересуваха гостите, които се включиха с интерес в практическите уроци!