Клуб “Химия“ и клуб „Здраве“ проведоха занятие в корпуса по Медицински науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

На 28.11.2019 г. учениците от клуб „Химия“ с ръководител главен учител Галя Маринова и клуб “Здраве“ с ръководител старши учител Даниела Стоянова, проведоха занятие в корпуса по Медицински науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Извършиха се интересни демострации от преподаватели и студенти във Факултета по обществено здраве и здравни грижи с Декан проф. д-р Христо Бозов. Вълнуваща се оказа дискусията в аулата на Факултета по медицина, водена от Декана доц. Цветан Велинов. Обсъжданите проблеми се отнасяха до персонализираната медицина, микробиологията, употребата на антибиотици и пробиотици, химия на лекарствените средства и др. Срещата провокира въпроси свързани, с насочеността на учениците към изучаване на медицински науки.