Международен ден на Черно море

Международният ден на Черно море традиционно се отбелязва всяка година на 31 октомври.

Предвид силното влошаване на екологичното състояние на Черно море шестте черноморски държави – България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, подписват Стратегическия план за действие за възстановяване и опазване на Черно море през 1996 г.

Доброто състояние на океаните и моретата е от жизненоважно значение не само в борбата с последиците от изменението на климата, но и в дейностите, насочени към укрепването на морската сигурност. Различните екологични проблеми, които могат да имат дълготраен неблагоприятен ефект , са: загуба на биологично разнообразие, изчерпване на рибните запаси, наводнения в крайбрежните райони и островите, загуба на коралови рифове, мангрови гори и други влажни зони.

70% от общото количество отпадъци, вливащи се в Черно море, идват от шестте черноморски страни. Другите 30% са от останалите 11 страни, разположени по брега на Дунава.

Пластмасата за еднократна употреба никога не изчезва напълно. Веднъж попаднали в морето, опаковки, торби, чаши, които сме използвали за няколко минути, се разграждат на малки частици и се носят от теченията стотици години. Те стават храна за морските обитатели…

В Международния ден на Черно море нека се замислим как бихме могли да съхраним безценното богатство, с което ни е дарила природата, а неговата духовна стойност ни припомня младата бургаска поетеса Петя Дубарова в стихотворението си “Морето” :

 

Морето се обвива с прелестни дантели.

Ах, какви са нежни и сребристо бели!

А пък водорасли… Колко са красиви!

Леко потреперват — балерини живи!

 

Колко са щастливи, весело се плъзгат

рибките червени, розови и златни!

Как безгрижно, волно, пъргаво се гмуркат

във водите сини, хладни, благодатни.

 

Там щастливо, плавно, мълчаливо плуват

чудни хубавици — белите медузи.

И трептящо тяло сякаш са обвили

със красиво було и прозрачни блузи.