Начало на новата клубна година за Литературното общество в АЕГ „Гео Милев“

Литературното общество в АЕГ „Гео Милев“ откри новата клубна година с една вълнуваща среща с магията на зрялата художествената проза на Георги Господинов и на талантливата младост на театралната трупа „Валери и приятели“. На 14.10.2020 г. учениците от Английската гимназия  посетиха премиерното представление „Четящият човек“, създадено по смешните и абсурдни, меланхолични и иронични свръхкратки истории, които са разказани в  книгата на Георги Господинов „Всичките наши тела“. Момичетата и момчетата от трупата на Валери Еличов, участници в постановката, бяха възнаградени с  аплодисментите на публиката, а  дванадесетокласничката Анастасия Каплина, член на клуба, с прекрасното изпълнение на ролята си предизвика заслужена гордост у своите съученици. И през тази учебна година Литературното общество в Английската гимназия ще продължи да работи по проекта „Литературата в диалог с другите видове изкуство“.