На гости на Районна прокуратура – Бургас

Традиция е АЕГ „Гео Милев“ да подпомага формирането на кариерното и професионалното ориентиране на своите възпитаници. Когато училището създава активна учебна среда  с внимание, насочено към всеки ученик  и неговата личност, то възпитава знаещи и мислещи млади хора, конкурентни и успешни в избраната от тях област.

     Дванадесетокласници гостуваха на Районна прокуратура – Бургас, за да получат необходимата информация за професионалното ориентиране. Наши домакини бяха прокурор Иван Кирков – Административен ръководител на Районна прокуратура – Бургас, и неговите заместници – прокурорите Димитър Георгиев, Мария Маркова и Веселина Гайдажиева. Учениците поискаха да разберат какво е необходимо за  да тръгнат по стъпките на прокурорската професия, какви изпити трябва да полoжи всеки от тях, който иска да бъде магистрат.

      На срещата бъдещите кандидат-студенти проявиха заинтересованост относно изпитите, които полагат магистратите. Какви стажове могат да посещават, докато изучават специалността „Право“ във висшите учебни заведение? Как преминава конкурсът, който трябва да бъде издържан от всеки студент, завършил „Право, който иска да стане магистрат.

     Голям интерес предизвика и срещата с най-новото попълнение в редовете на Районната прокуратура – младшите прокурори Богомила Колева и Виолета Ангелова, които са встъпили в длъжност преди броени месеци. Те са  станали магистрати след края на своето следване, като  са издържали  успешно конкурсните изпити. Именно тези млади хора, наскоро встъпили в професията успяха да отговорят най-пълно на зададените от учениците въпроси.

     След срещата в кабинета на прокурор Кирков учениците имаха възможност да посетят  съдебна зала и да се снимат с прокурорски тоги. Предвидени са и други  посещения в държавни институции,  за да видят на терен бъдещите кандидат-студенти как и къде биха се реализирали професионално с избраната от тях специалност.