Николай Петков – ученик в АЕГ „Гео Милев“ – Бургас, е сред най-награждаваните млади творци

Вестник „Аз-буки“ – Министерство на образованието и науката