Нова група ученици от АЕГ „Гео Милев” със сертификати от проекта Girls go circular на European Institute of Innovation & Technology

25 ученици от Английска езикова гимназия „Гео Милев“ успешно придобиха международни сертификати в областта на дигиталните и предприемаческите умения за кръгова икономика.

Партньорският проект Girls Go Circular на Европейската комисия, Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ (DG EAC), European Institute of Innovation & Technology, JA Europe и др. има за главна цел да се преодолее разликата между половете и да се увеличи броят на жените в дигиталния и предприемаческия сектор в ЕС. „Младежи в  кръговата икономика“ е предназначен за училища, които работят по програмата „Учебна компания“ и насърчава участието на момичета и момчета на възраст от 14 до 18 години.

Сертификатите от Girls Go Circular project удостоверяват придобиването на различни съвременни умения: за оценка и управление на данни, информация и цифрово съдържание; взаимодействие, споделяне и сътрудничество чрез цифрови технологии; управление на цифрови самоличности; разработване на цифрово съдържание; предприемачески умения.

В края на месец декември 24 ученици от VIІІ „е“ клас успешно завършиха модула за онлайн обучение в раздела „Метали и кръгова икономика“ в Circular Learning Space for Digital Skills и взеха първия си сертификат в рамките на финансирания от Европейския съюз Girls Go Circular project. Александра, Александър, Божидара, Василена, Виктория, Габриела, Даная, Дарина, Дария, Зорница, Кристиана, Мариян, Милена, Михаил, Моника, Никол, Никола, Николета, Петър, Светослава, Симона, Стилиан, Стилян и Ясен са от първата паралелка на Английска езикова гимназия с обучение за придобиване на професионална квалификация в профила „Професия „Графичен дизайнер“. Те са и първите, които имат включен в учебния  си план предмета „Предприемачество“. Предстои да преминат и други теми, свързани с кръговата икономика, дигиталния бизнес и предприемачеството.

Нашето училище е свързано с проекта Girls Go Circular  още от пилотната му фаза, когато ученици от Учебна компания „Green REBORN“ и от настоящия XII „д“ клас преминаха обучения по кръгова икономика и получиха сертификати в няколко раздела. През тази учебна година Камелия Енева от XII „д“ клас успешно се сертифицира в раздела „Преосмисляне на пластмасите“.

На 28 октомври 2021 учебните ни компании „Green REBORN“ и „New REBORN“ и техният консултант участваха в първия международен форум „Women and Girls in STEM“, на който се събраха изследователи, практици, политици и други влиятелни заинтересовани страни.

 

Възможностите за включване на представители на АЕГ „Гео Милев” в Girls Go Circular project и в международни форуми са големи, затова се надяваме в скоро време и други ученици от гимназията да проявят активен интерес.