Обучение в БСУ – представяне на проект „Преподаватели с дигитални умения за качествено и приобщаващо образование / Digital Skilled Teachers Acting for Higher and Inclusive Education (TEACHERS AHEAD )“

На 03.06.2021г. учители от нашата гимназия взеха участие в обучение по темата „Приложение на метода „Обърната класна стая(flipped class)  чрез използване на дигитални ресурси и интерактивни приложения за учене“ и в информационен ден по проект на програма „Еразъм+“ „Преподаватели с дигитални умения и качествено и приобщаващо образование (TEACHERS AHEAD) в Бургаски свободен университет от 14:00ч. в стая 110.

 Проектът има за цел разработване на образователни ресурси на базата на колаборативно обучение и критично мислене, чрез използване и обмен на добри практики за използване на ICT и отворени образователни ресурси(OER) и доразвива създадената професионална мрежа на учителите от България, Италия, Испания, Франция и Великобритания, участващи в проекта.

Пред участниците беше представено изпълнението на дейностите по проекта и реализирането на  крайния продукт, разработен от БСУ, а именно: разработване на курс за смесено обучение, предназначен за учители за използване на ИКТ инструменти при разработването на дигитални учебни материали, базирани на подхода „обърната класна стая“ (Flippedclassroom) в  технологично богата образователна среда.

 

Участниците имаха възможност да се включат активно в дейностите за интерактивно обучение, които предлагат  тези приложения, както и да се убедят в предимствата в използването на информационните технологии за въвеждането на иновативни подходи в обучението.

Повече за това как са протекли обучението и събитието ще намерите на следния линк:

 

https://www.bfu.bg/bg/novini/nad-120-uchiteli-se-obuchavaha-v-bsu