Информация

Заповед на проф. д-р Костадин Ангелов, дм от 11.11.2020 г.
Уважаеми учители, ученици, родители,
До отмяна на извънредното положение учебните занятия продължават да се  провеждат първа смяна с нормалната седмична програма за втори учебен срок. Часовете с продължитилност 30мин. Междучасията – 15мин 1.   08:00 – 08:30 часа 2.   08:45 – 09:15 часа 3.   09:30 – 10:00 часа 4.   10:15 – 10:45 часа 5.   11:00 – 11:30 часа 6.   11:45 – 12:15 часа 7.   12:30 – 13:00 часа
Учебния процес продължава в електронна среда.

По време на часовете може да се работи чрез временните служебни акаунти предоставени от МОН и в приложението Тиймс, където има готови групи по класове и всеки учител може да работи с отделен клас в определено време.

Ще продължим работа в електронното училище, където има вече качени ресурси и продължаваме да добавяме нови.

Създадени са курсове по всички предмети в електронното училище. Учебните часове ще се провеждат в електронното училище, чрез задаване на упражнения и тестове, работа в електронния дневник и чрез имейл. Възложените задачи от всеки учител, трябва да бъдат изпълнени и отчетени в електронното училище или изпратени по имейл до учителя. Необходимо е да влизате в платформата в посочените часове и да заявявате присъствието си в чата на съответния предмет, за да може да осъществявате връзка с учителите.

Всички ученици имат регистрации в електронното училище – 8 клас, 9 клас и 10 клас ползват регистрациите си, създадени в часовете по ИТ и математика и могат да достъпват всички останали курсове по предмети. 11 клас и 12 клас също са регистрирани в електронното училище и получиха потребителски имена и пароли на имейлите посочени в електронния дневник. Всички ученици, които все още не са се регистрирали в електронния дневник /Школо/ да го направят възможно най-бързо, за да могат да участват в учебния процес.

Молим, да не променяйте данните в профилите, защото нарушавате организацията на работа в електронното училище. Желателно е да си смените само паролата! Нарушителите ще бъдат блокирани!

Молим, всички да се придържат към заповедите и инструкциите от МЗ, МОН и кризисния щаб.

 

Инструкции за активиране на акаунти предоставени от МОН.  Пезентация за активиране на акаунтите предоставени от МОН