ОТВОРЕНИ ВРАТИ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО

Проект BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

 На 25.06.2024г., Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Бургас посрещна седмокласниците от ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Бургас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бургас, „Любен Каравелов“ – гр. Бургас,  ОУ „Христо Ботев“– кв. Ветрен, ОУ“ Иван Вазов“  – кв. Банево.

В рамките на Дейност 9 по проект BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, отворихме врати за бъдещите ни ученици.

Младите хора от училищната общност на АЕГ „Гео Милев“ са с нагласа, която разчита на промени и гъвкавост и е важно да реализираме дейностите заедно. Ученици от няколко класа презентираха новостите и информираха с новаторски дух седмокласниците и техните преподаватели. Посрещането бе в унисон с промените в бързо дигитализиращото ни се общество.

Водещите, заедно с г-жа Д. Димова /учител по графичен дизайн/ и г-жа С. Бъчварова /заместник-директор УД/ разясниха приема за учебната 2024-2025г., балообразуващите предмети и по-конкретно за Професионално направление „Аудио-визуални изкуства и техники“, Професия „Графичен дизайнер“, Специалност „Графичен дизайн“. Г-жа Татяна Шурелова приветства учениците и отговори на въпроси относно първи и втори чужд език и чужд език по професия.

Говорихме за творческата общност на АЕГ „Гео Милев“, уменията и талантите им, израстването в гимназията, отговорността и предизвикателствата, както и за гордостите ни.

Ученици от гимназията разказаха за настройката на уменията си към изискването на новото време. За това, че именно те  ще трябва да успяват да се подготвят по най-добрия за тях начин за работа в непрекъснато променяща се обстановка. Обсъдихме положителното влияние на нашите партньорства с Филиалите на НХА, СУ „Св. Климент Охридски“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. Говорихме за връзката между образованието и нуждите на работодателя. Ученичка от 10 клас, специалност „Графичен дизайн“ представи своето портфолио и разказа за посещението на класа в печатница „Дарс“ и предстоящата производствена практика в рекламна агенция „Дигитал“.

След като събудихме любопитството и въображението на гостите, те не пропуснаха шанса да видят къде провеждаме часовете от професионалната подготовка. Да разкрием как успяваме да влезем в крачка с бързите промени.

Гостите, заедно с гидове направиха „пътуване“ из залите за професионално обучение Творческа Стая, Компютърен кабинет, Арт пространство, Принт Бокс и нашите Библиотека и Читалня.

В края на срещата ни седмокласниците зададоха въпроси за желаната от тях професионална подготовка. Изпратихме ги с очакване да се върнат отново жадни за знания и умения.

При „Отворените врати“ в АЕГ „Гео Милев“ участваха учениците: Ева Момекова, Даниил Литкин, Александра Кирякова, Параскева Гагашева, Даниела Петкова и Дарина Мирева.