Открит урок на тема: „Интервю при кандидатстване за работа“

Проектно-базираното обучение е иновативен метод на преподаването, който насърчава учениците да придобият знания и умения чрез разработване на проекти, свързани с реални проблеми и ситуации. Този вид обучение поставя младите хора в ролята на активни участници, които трябва да проучват, планират и реализират свои собствени идеи. Целият процес на подготовка помага на учениците да свържат изучавания учебен материал със заобикалящия ги свят.

През първата седмица от настоящата учебна година дванадесетокласниците на АЕГ „Гео Милев“ бяха предизвикани от своя преподавател по български език и литература, госпожа Станислава Гандиева, да подготвят проект в рамките на 30 дни на тема „Интервю при кандидатстване за работа“.

Тяхната отговорност бе обвързана както с прилагане на стари знания (създаване на заявление при постъпване на работа и CV), така  и с  представяне на нови такива (изграждане на писмени текстове: обява за работа, критерии за оценяване на кандидати и мотивационно писмо). Междувременно учениците имаха нелеката задача да направят проучване на различни длъжностни характеристики, поведение по време на събеседването (вербално и невербално), подходящо облекло и селектиране  на адекватни въпроси.

Урочната цел има изцяло практическа насоченост в полза на подготовката на учениците за бъдещата им социална и професионална реализация.

На 18.10.  младите хора представиха продукта си под формата на ролева игра, а след това  разказаха за процеса по цялостната подготовка (самостоятелна и екипна). Бъдещите абитуриенти бяха разпределени по роли (на работодатели и кандидати за работа). „Работодателите“ си сътрудничиха помежду си, а техният ангажимент бе свързан с избор на подходящ кандидат за предварително обявени работни позиции.  Всеки интервюиран се стремеше да покаже най-доброто от себе си, за да бъде одобрен за работното място, за което кандидатства.

Гимназистите бяха оценени на база изначална работа, презентационни умения, използване на език, подходящ за формално общуване, съобразяване с лексикални и граматични норми.

По време на представянето на проекта си възпитаниците от 12.б клас на Английската гимназия бяха посетени от едни от най-важните за образованието на Бургас личности: госпожа Йорданка Бенова-Ананиева, заместник-кмет Образование на Община Бургас и госпожа Слава Гиздова-Петкова, експерт по български език и литература към РУО-Бургас.

Присъствали на открития урок бяха също и госпожа Жаклин Нейчева, директор на училището, госпожа Соня Бъчварова, зам.-директор УД и господин Божидар Горанов, зам.-директор АСД.

Всички гости бяха единодушни, че преподаването чрез проекти помага на учениците да бъдат по-успешни и уверени в ученето си. 

Учителите на елитната езикова гимназия  неуморно работят за по-доброто бъдеще на техните възпитаници.