Повод за гордост!

Ученици от АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас бяха наградени в XXIII национален ученически празник „За хляба наш…“, посветен на Деня на Земята – 22 април, 29 и 30 април 2022 г., гр. Благоевград. Катерина Цанева от IXг клас, с ръководител г-жа Даниела Денева, получи поощрителна награда в конкурс „Есе“ на тема: „За хляба на душата…“ във възрастова група VIIIXII клас, Златина Вълчева от XIа клас, с ръководител г-жа Десислава Димова, получи поощрителна награда в конкурс „Дигитална рисунка“ с творба „Магията на хляба“ във възрастова група VIIIXII клас. Поздравления за ученичките и за техните ръководители!