Повод за гордост!

Сение Ремзи от VIIIг клас и Хасие Шабан от IXд клас преодоляха двата предварителни кръга в състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ на Сдружение „10 книги“ и се представиха достойно на заключителния финален кръг. Поздравления за Сение и Хасие и за техните учители – г-н Красимир Иванов и г-жа Даниела Денева!