Поезията – истина за себе си, споделена със самия себе си…

Литературното общество и Ученическият вестник, списван на английски език, в АЕГ „Гео Милев“ откриха новата 2022- 2023 клубна година със съвместна изява – среща с Катерина Стойкова, творец, чийто роден град е Бургас, но житейската пътека я отвежда в САЩ. Дамата, която по професия е хардуеър и софтуеър инженер, пише поезия и проза на български и английски език, превежда поезия между двата езика, води кръжоци по словесно творчество и седмично радио предаване за литература, изкуство и култура в Лексингтън, Кентъки. Богатия си опит Катерина Стойкова сподели с учениците от гимназията ни, членове на двата клуба. Младите хора разказаха за първите си стъпки в създаването на творби в мерена и немерена реч на български и английски език, за предизвикателството да се себеизразиш чрез слово, което да намери отзвук в света на другите, за разнородните емоции, съпътстващи литературните им изяви,… Катерина Стойкова разкри пред учениците някои „тайни“ от „кухнята“ на творческия процес, чийто елементи според нея са „талант“, „практика“, „обсебване“. Дамата сподели с младите хора, че най-ценното в създаването на поезия и проза е искреното общуване със самия себе си, читателите са второстепенни в този личен акт.

 

На финала на срещата учениците творци благодариха на Катерина Стойкова за откровения разговор, а тя се раздели с тях с думите: „ It doesn’t take too many words to tell the truth!“.